Respekterar Sverigedemokraterna ”alla människors lika värde och rättigheter”?

Det är en politiskt laddad fråga som kan avgöra om Göteborg Stad ska hyra ut lokaler till partiet i framtiden.

Vilket svar de etablerade partierna än ger – ja eller nej – så hamnar de i en rävsax.

Så här är det:

Göteborgs Stad håller på att arbeta fram nya regler för vad som ska gälla när kommunen hyr ut lokaler till föreningar (och privatpersoner). Ett förslag till regler är just nu ute på remiss.

I förslaget sägs bland annat att rätten att få hyra Göteborgs Stads lokaler ”utgår från grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter”.

Den formuleringen har tillkommit efter det att kommunstyrelsen för ett år sedan skickade tillbaka ett tidigare förslag till Stadsledningskontoret. Kommunstyrelsen ville ha fler frågor utredda och i ett yttrande skrev majoriteten så här:

”Vi i det rödgrönrosa styret vill säkerställa att de föreningar som hyr kommunens lokaler ska respektera alla människors lika värde och verka för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det får heller inte finnas skäl för kommunen att misstänka att brott kommer att begås i de lokaler som hyrs ut”.

Hyrde ut till nazister

Då hade kommunen genom åren fått kritik av debattörer och media för att ha hyrt ut lokaler för möten med nazister, rasister, förintelseförnekare, populister, islamistiska fundamentalister och anti-semitiska eller anti-muslimska predikanter/fanatiker.

Detta är vad politikerna vill förhindra med nya regler.

Men var går gränsen för vilka organisationer som kan tillåtas hyra lokal av Göteborgs Stad? Har någon, utöver riksdagen, rätt att sätta gränser för mötes-, åsikts- och religionsfriheten? Vem avgör vilka åsikter eller föreställningar som ska vara tillåtna att luftas i kommunens lokaler utan att ett eventuellt förbud inkräktar på grundläggande demokratiska rättigheter?

Är SD bland de organisationer som faller för kravet på att den potentiella hyresgästen ska omfatta synen på alla människors lika värde och rättigheter?

Frågan var aktuell i augusti 2014 då Göteborgs stadsbibliotek ställde in en föreläsning om ”invandring och mörkläggning” av den omstridde etnologiprofessorn Karl-Olov Arnstberg. Bland kritikerna fanns GP som först ansåg att biblioteket ”gjort bort sig” genom att tillåta föreläsningen. Bibliotekets chef hänvisade då till kommunallagens regler om lika behandling och ansåg att biblioteket inte hade rätt att neka uthyrning.

Ändå ställdes föreläsningen in med motiveringen att det fanns risk för ordningsstörningar.

Det fann JO inte godtagbart. JO kritiserade kommunen för att inte ha levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.

Frågan om SD:s syn på alla människors lika värde var också uppe till diskussion då Folkets Hus 2014 bestämde att inte hyra ut lokaler till SD.

Skälet: Folkets Hus-rörelsen ”vill inte att deras mötesplatser används till att sprida budskap som strider mot rörelsens värdegrund om alla människors lika värde”.

Sveriges statsminister beskrev nyligen SD som ”ett nyfascistiskt enfrågeparti som varken respekterar människors olikheter eller Sveriges demokratiska institutioner”.

Så frågan är: Kommer SD, när de nya reglerna införs, att förvägras hyra lokal av kommunen trots att partiet har ett kommunalråd och fyra stadssekreterare stationerade inne i stadshuset? Eller anser majoritetspartierna – till skillnad från statsministern – att SD delar deras grundläggande värderingar om alla människors lika värde och rättigheter?

Läs partiernas svar HÄR!

Föregående

Strid om föreslagna modulboenden

Nästa

Känsö var strategiskt viktig för försvaret av Västkusten