Göteborgs Stad vill ”höja kunskapen hos redaktionerna om vad som händer hos den granskade”.

Det anger kommunens kommunikationsdirektör Helena Mehner som ett av motiven bakom stadens stöd till Föreningen Grävande Journalister.

Helena Mehner. Foto: Mikael Westerlind
Helena Mehner. Foto: Mikael Westerlind

Grävande journalister har gång efter annan avslöjat oegentligheter, korruption och mygel i Göteborg. Men inför årets Grävseminarium har föreningen – som samlar många av landets ”grävare” – anslagit en mer försonande ton i umgänget med kommunens makthavare.

Det handlar, som så ofta,  om pengar. Skattebetalarnas pengar.

I höstas kontaktade arrangörerna Göteborgs Stad för att undersöka möjligheterna att få pengar för att bekosta seminariet.

Då hoppades föreningen kunna få ett stöd från kommunen på mellan 300 000 och 400 000 kronor.

Efter ett inledande möte skrev Fouad Youcefi, ekonomiansvarig för seminariet, till Helena Mehner och tackade:

” – – –  Det känns mycket bra att Göteborgs Stad ser värdet i den demokratiska tanke som Grävseminariet handlar om – att värna och utveckla den undersökande journalistiken i Sverige. Vi vill genomföra det bästa och största Grävseminariet hittills, och med er och andra intressenters hjälp tror vi att evenemanget kommer stärka såväl Göteborgs särställning som Sveriges huvudstad för undersökande journalistik, som kunskaperna hos hundratals journalister verksamma i Västsverige och i Göteborg.”

Då hade grävarna redan fått löfte om att skattebetalarna – via kommunfullmäktiges presidium – skulle bekosta ett mingel med mat och dryck inför Guldspadegalan för mellan 500 och 600 deltagare till ett pris av 170 kronor per kuvert eller omkring 100 000 kronor.

Göteborg & Co var också med i diskussionerna. Fouad Youcefi skrev:  ”Inga avtal är skrivna men vi har känt ett genuint intresse från Göteborg & Co, framför allt när det gäller att få till en Guldspadegala som står högre i kurs än vad den tidigare gjort. Där har ju Göteborg & Co gjort ett fantastiskt arbete med andra galor tidigare, och jag hoppas att ett samarbete kan lyfta Grävseminariet och Guldspadegalan till ytterligare nivåer.”

Det Göteborgs Stad framför allt ville ha ut för sina 100 000 kronor var ett panelsamtal om ”hur människor påverkas av granskningar, hur journalisterna beaktar det perspektivet och stadens syn på granskning/öppenhet”. Grävarna ville gärna se en representant från staden, en erfaren grävande reporter, en forskare som belyst frågeställningen samt en person som utsatts för granskning i panelen. Till moderator föreslogs Janne Josefsson eller Belinda Olsson.

Ett koncept för panelsamtalet togs fram. Så här:

”Vad händer när drevet går?

Ett lass tegel, en svart klänning, försäljning av båtplatser och oreda i arbetsmarknadsprojekt – när media hittar oegentligheter i offentlig verksamhet blir resultatet nästan alltid en intensiv mediebevakning. Frågorna har ett stort nyhetsvärde, med lokala makthavare som fifflat för skattebetalarnas pengar.

Mitt i stormen finns alltid en chef eller ansvarig som ibland gjort fel, ibland bara har till uppgift att förklara och finnas till hands för media. Vad gör drevet med den personen? Hur mår man? Ger drevet verkligen rimliga villkor att arbeta som talesperson?

Det ligger i allas intresse att en medial kris hanteras professionellt. Men vad innebär ett professionellt agerande utifrån journalistens perspektiv? Vad förväntar sig Göteborg Stad av den som uttalar sig i media? Vilka ambitioner har staden med sina relationer till media och är det ett misslyckande att pudla?

Hur ser Göteborgs Stad på medieträning och kameraträning? Är det ok att lägga pengar på externa konsulter? Är mediaträning det bara ett sätt att dupera media – en träning i att slingra sig? Vad tycker journalisten om att möta en mediatränad person?

Deltagare: Helena Mehner, kommunikationsdirektör, lokal politiker, person som utsatts för drev, tongivande journalist.”

Helene Mehner, kommunikationsdirektör som  beslutat att sponsra Grävseminariet, svarar så här på frågan vilken nytta Göteborgs skattebetalare har av samarbetet med Föreningen Grävande Journalister:

– Göteborgs Stad ska enligt uppdrag från  stadens politiker ha en stark profil i kommunikationsfrågor. Vi ska vara öppna, transparenta och tydliga mot stadens målgrupper boende, besökare och näringsliv. Detta gäller inte minst media som har en ovärderlig betydelse för den kommunala demokratin och informationsspridningen. Med vår sponsring av FGJ vill vi stödja grävande journalistik och signalera till media att staden tycker att deras verksamhet är viktig för alla göteborgare.

Liselott Carlsson på ”representationen” om att skattebetalarna står för journalisternas mingel:

– Vi ställer upp precis som vi gör för andra kongresser, eller en del av de konferenser som kommer till staden och som bidrar med någonting till staden, skapar tillfälliga arbetstillfällen eller gör någonting som presidiet känner kommer Göteborg till gagn.

Läs också:

”Grävande Journalister” tar emot pengar av Göteborgs kommun

Nils Hanson om att grävarna ska göra reklam för Göteborg

Vem ska nu lita på grävarna?

 

 

Föregående

Nils Hanson om att grävarna ska göra reklam för Göteborg

Nästa

"Grävande Journalister" tar emot pengar av Göteborgs kommun