Almedalen - värt pengarna?
Almedalen – värt pengarna?

Kritiken mot ”slöseri med skattemedel” under Almedalsveckan har gått Göteborg förbi.
I år planerar kommunen att satsa mer än någonsin på att politiker, chefstjänstemän, lobbyister och journalister ska mingla, dricka rosévin och umgås under gemytliga former i Visby en annars nyhetstorr sommarvecka.

Förra året höll Göteborgs stad i tre seminarier under Almedalsveckan. Ett handlade om ”nya modeller där medborgare får vara medskapare vid omvandling av staden” och göra ”staden mer rättvis och långsiktigt hållbar”.

Det var ett seminarium som, trots den uttalade ambitionen, inte handlade om hur Göteborgs invånare exempelvis skulle kunna påverka planerna på Västlänken.

Dubbel satsning

 I år satsar Göteborgs Stad och de fyra västsvenska samarbetsparterna (Chalmers, universitetet,
handelskammaren och regionen) 2 500 000 kronor för ”en utveckling av Västsvenska Arenan, med bättre och mer ändamålsenliga lokaliteter … vidgat innehåll samt friare möjligheter … exempelvis när det gäller exponering av parternas egna varumärken och budskap”. Det är dubbelt så mycket som tidigare år.Därtill betalar staden arvoden, resor, traktamenten, boendekostnader för medverkande och resor samt kostnader för medverkan på andra arenor än den Västsvenska.

Förra året uppgick de sammanlagda kostnaderna för Göteborgs Stads tjänstemän och politiker i Almedalen till cirka 930 000 kronor, enligt stadsledningskontoret.

Nyttan ifrågasätts

Vilken nytta Göteborgs skattebetalare har av arrangemanget är oklart. Någon utvärdering värd namnet har inte gjorts även om staden uppger att den hemsida där Västsvenska Arenan marknadsför sin medverkan hade ”10 000 unika besökare på två månader”. En siffra som vittnar om ett blygsamt intresse från Göteborgs invånare.De senaste åren har nyttan av Almedalsveckan ifrågasatts.

”Jag tycker att om man som politisk tjänsteman eller politiker har idéer att åka till Almedalen så bör man överväga om det verkligen är det som ger bäst resultat och mest valuta för pengarna, sa Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm som menade att konkurrensen mellan flera hundra seminarier som pågår samtidigt gör att få verkligen når ut med sitt budskap.

”Ska de pengarna (som satsas på Almedalsveckan) jobba för medborgarna … borde kommuner och landsting satsa … på lokalt demokratiarbete i form av offentliga debattscener i stället”, ansåg Johan Wirfält, debattchef på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

”Under 10-talet har Almedalen svällt som en övergödd kommunalpamp”, skrev Joacim Olsson, vd för Skattebetalarnas förening förra året.

Föregående

Spanaren ser tillbaka på året som gick och önskar er alla ett Gott nytt!

Nästa

GP bjuder krogarna flott