Sedan Rambergsvallen revs och Bravida Arena skapades finns inte längre någon enda friidrottsarena på hela Hisingen. Nu agerar Idrotts- och föreningsnämnden för att frågan ska hållas levande.

I protokoll från nämndens senaste möte framgår att ”förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden med ett förslag som innehåller en nominering av en friidrottsanläggning på Hisingen. Under den förra utredningen fanns förslag framtagna som låg långt under de 100 miljoner kronor som tidigare funnits med i nomineringarna”.

– Vi trodde att detta skulle komma med automatiskt i investeringsnomineringen för nästa period, men så var det inte, berättar nämndens ordförande Bettan Andersson för Spanaren, så nu ser vi till att frågan hålls vid liv. Den har högsta prioritet i nästa nominering (2019-22) om vi inte får en lösning tidigare, men det tror jag blir svårt.

I januari har nämnden, som tycks vara enig,  en sittning med Göteborgs Friidrottsförbund för att bland annat diskutera placeringen av en  ny arena.

Föregående

"Kris" trots att flyktingströmmen mattas av

Nästa

Kommunen anmäls för diskriminering av personal som bär niqab