DE POPULÄRASTE insändarna är de som handlar om cyklister. I regel skriver man bara om cyklister som kör på trottoaren eller för fort, aldrig om vanliga tråkiga. Någon stod några timmar och räknade hur många som körde på trottoaren. Det var 3 procent eller 0,3 procent, inte många alltså. En arg insändare innehåller i regel också felaktig information, till exempel att man inte får köra på övergångsställe eller gågata. Vilket gör att många läsare som inte vet bättre tror att det är så.
Men, så här det.

Trafikreglerna för hur man går över en gata eller en cykelbana är enkla. En gående ska i första hand använda ett övergångsställe. Finns inget kan man gå över under förutsättning 1) att man inte hindrar trafiken; 2) att man går skyndsamt; 3) att man går rakt över.

MISSUPPFATTNING 1: Det är tillåtet att gå på cykelbanan. Nej, det är det inte. Det är samma böter, 500 kr, att gå på cykelbanan, som att cykla på trottoaren.

MISSUPPFATTNING 2: Cyklister ska stanna för gående. Nej, bara vid övergångsställe.

Detta innebär i praktiken att man först ser efter om det kommer några bilar eller cyklar. Om det inte gör det går man rakt över gatan eller cykelbanan utan att pilla på telefonen eller städa i barnvagnen, det vill säga man gör inget som hindrar skyndsamheten. Folk går 20 procent långsammare nuförtiden, på grund av micklandet med telefonen.

Gående är sällan trafikanter, de går i största allmänhet, utan att kolla trafikmiljön,  och det är väl trevligt så länge de inte korsar en kör- eller cykelbana och tror att de inte behöver se sig för, eftersom de har fått för sig att alla andra måste stanna. Och så skäller man på cyklisten som man upptäcker i sista stund och skriker “varför pinglar du inte?”  Detta trots att cyklisten en lång stund undrat om dom där framme plötsligt kommer att gå ut på cykelbanan. Och så är det under hela cykelturen, meter för meter. Så mycket roligare det skulle vara att cykla om man kunde vara någorlunda säker på att det inte plötsligt står en överraskad gångtrafikant mitt i vägen. Det är det sämsta man kan bli i trafiken, överraskad. Då har man ingen koll på vad man gör.

DET ÄR TILLÅTET, till och med lag på, att gå på cykelbanan vid ett tillfälle. När en väg saknar trottoar men det finns en cykelbana. Då går man på banans vänstra sida, så att man ser cyklarna, precis som på en landsväg. Detta gäller förstås också när det är en kombinerad gång- och cykelbana, detta missfoster.

Om det finns cykelbana längs en väg, är det inte tillåtet att cykla på vägen. Det finns de som vill ändra på den lagen, så att det blir tillåtet, eftersom de som har anledning att cykla fort bättre passar på vägen. De flesta cyklister föredrar ett lugnare tempo.

Ett övergångsställe är markerat med vita linjer, med skylt eller med båda. Om dessa saknas är det inte ett övergångsställe även om det kan se ut som det, till exempel en fartbubbla. Det finns väldigt, väldigt få övergångsställen på cykelbanor, åtminstone i Göteborg. Det är också väldigt få övergångsställen över spårvagnsspåren. Varför? Jo, därför att de vanliga trafikreglerna inte gäller spårvagnar. Det är därför som det finns ringsignaler vid Brunnsparken, men det verkar som inte alla förstår varför det ringer.

Övergångsställen, bevakade och obevakade, är gatans farligaste platser. Mer än 50 procent av alla trafikolyckor sker när folk går mot grön gubbe. Varför? Jo, därför att man inte bryr sig om att titta åt vänster. Det gör man oftare när man går mot rött. Det är antagligen därför det inte blir någon straffpåföljd när du går mot rött.

MISSUPPFATTNING 3: Det är säkrare att gå över på ett övergångsställe. Det är lika säkert att gå över varsomhelst, bara du tittar åt vänster innan. Det finns kommuner som tar bort övergångsställen, därför att det sker för många olyckor där.

Det är numera tillåtet att cykla på gågator, gårdsgator, torg och övergångsställen, men bilar behöver inte stanna för cyklister. Därför är det säkrast att ha en gående mellan dig och bilen.. Det är egentligen bara på trottoarer det är förbjudet (utom för barn), fast i Norge är det tillåtet. Egentligen kan man cykla varsomhelst, bara man visar hänsyn. Det är oftast svårare att komma fram med cykel på Haga Nygata (där det är tillåtet) än på Västra Hamngatans trottoar (där det inte är tillåtet). Allt fler enkelriktade gator tillåter cykeltrafik i båda riktningarna.

Det är tillåtet att köra på den som går och tittar i sin telefon istället för på trafiken. Nej, jag skojar, men efter alltfler olyckor kommer det säkert att bli förbjudet att gå omkring och pyssla med telefonen i trafiken. Telefonkioskerna återkommer, så att man kan gå in där och SMS:a istället för att stå i vägen mitt i en korsning eller på en cykelbana.

MISSUPPFATTNING 4: På en gårds- eller gågata ska cyklister köra där det finns plats. Nej, samma regler gäller som på vanliga gator, en cyklist ska köra vid den högra kanten. Det kan väl vara bra att veta, så kan man försöka låta bli att gå just där.

Många insändare skriver om vikten att visa hänsyn i trafiken, och då menar de ofta att bussen eller bilen inte ska köra fortare än att den hinner stanna om det går ut någon på gatan utan att se sig för. Den största hänsynen i trafiken kan de gående visa, genom att titta åt vänster innan de går över en gata eller cykelbana. Då skulle olyckorna minska drastiskt.

Cyklandet kommer att öka, cykelbanorna att bli fler. Målsättningen är tre gånger så många cyklister. Då är det viktigt för gående och cyklister att hålla reda på vad som gäller. Gå inte i vägen för cyklisterna. Du kommer snart att bli en själv.

Föregående

Heil över konsten - en hyllning?

Nästa

LöparSuldan föll och föll – men reser sig