På annan plats i Spanaren den här veckan uttrycker ett antal köpmän i Stora Saluhallen och Feskekörka stor oro för framtiden.

Det som främst oroar är vad som kommer att hända med folklivet och kommersen i city, den äldsta delen av Göteborg, staden innanför Vallgraven, om kommunen får tillstånd att bygga Västlänken, ett projekt som kommer att ta minst tio år att genomföra.

De flesta av dem är medlemmar i Innerstaden Göteborg AB, ett företag med uppgift att ”utveckla och marknadsföra” kärnan av Göteborg.

Samarbetet sker mellan fastighetsägare och butiker med många kontakter och beröringspunkter med kommunen.

Marianne Sörling
Marianne Sörling

”Besvärligt under tio år”

Vad tror då Innerstaden Göteborgs ledning kommer att hända under det decennium som det skulle ta att bygga Västlänken?

− Västlänken kommer att gynna utvecklingen av innerstaden, ingen tvekan om den saken. Visst, det kommer att bli besvärligt, tio år är en lång tid, men om man vill att det skall hända något så får man ta det. Om man motsätter sig den tanken kan man lika gärna flytta till Åmål eller Mellerud.

Det säger Marianne Sörling, VD i Innerstaden AB, som har 700 medlemsföretag och omsätter ungefär 55 mkr per år. Medlemmarna motsvarar ca 90 procent av företagen i city.

Marianne Sörling fortsätter:

− Vi strävar hela tiden efter ökad tillgänglighet. Det är därför vi ständigt samarbetar intimt med Trafikverket, Trafikkontoret och politikerna, fastighetsägarna och parkeringsbolagen. Det finns ingenting som tyder på att det inte kommer att fungera bra under byggtiden.

Som ett kvitto på den saken hittar man Trafikverkets beskrivning av Västlänken på Innerstadens hemsida.

”Gårdaalternativet rena döden”

−Jag har ju sett några alternativ till Västlänken, Gårdaalternativet t ex, och det skulle inte gynna utvecklingen att flytta Centralstationen till Olskroken. Det skulle vara rena döden för Göteborgs innerstad. Med Västlänken kommer kollektivtrafiken att fungera mycket smidigare i framtiden.

− Så du delar inte den oro många handlare känner inför att Göteborg förvandlas till en byggarbetsplats under lång tid?

−Vi arbetar aktivt med att ta åtgärdsplaner för att lyfta de risker som Västlänken kan innebära, sedan är det inte enbart en kommande Västlänk som är orsaken till att vissa butiker inte får lönsamhet. Det krävs bl.a. marknadsföring och kampanjer också.

Enkel marknadsföring av varje medlemsföretag finns på Innerstadens hemsida. Men den räcker uppenbarligen inte…

Allt inte frid och fröjd

Men att allt inte fungerar som det skall i innerstaden visas av det faktum att en utbrytargrupp ”startade eget” för några år sedan. Den konstellationen har ett 60-tal medlemsföretag och kallar sig Cityhandlarna.

Josef Sendowki är talesperson för gruppen:

− Det kommer knappast att gynna kommersen i innerstan om man reglerar bort trafiken och försvårar framkomligheten ytterligare. Lägg därtill de problem byggandet av Västlänken skulle åstadkomma. Då blir det ju knappast lättare för innerstaden att leva upp till vad den verkligen kan erbjuda invånarna. Göteborgs centrum är den viktigaste delen av stan och det är viktigt att vårda den potential som finns, säger han.

Vad säger Higab?

Spanaren har vid flera tillfällen de senaste dagarna förgäves försökt få kontakt med Jesper Lundell, som är ansvarig i Higabgruppen för kulturfastigheterna Saluhallen och Feskekôrka.

Läs också: Blir Västlänken dödsstöten  för Saluhallen och Feskekôrka?

Föregående

2-0 för Spanaren i matchen om kommunens hemlighetsmakeri

Nästa

OK förbjuda youtube på Långmosseskolans i-pad