ANNELI HULTHÉN hade erfarenheter från både riksdagen och EU-parlamentet när hon blev kommunalråd i Göteborg.

När hon några år senare efterträdde Göran Johansson som ordförande i kommunstyrelsen borde politikens villkor har varit glasklara för henne.

Olik Göran
Olik Göran

Ändå betedde sig Anneli Hulthén som om hon vantrivdes i rollen som kommunens främsta företrädare. Ogärna framträdde hon offentligt och svarade på frågor. Hon visade sig där mycket olik Göran Johansson.

När hon nu avgår vid 55 års ålder får andra betygsätta hennes politiska insats i stort. Anneli Hulthén har drivit socialdemokratisk politik, vilket varit hennes uppdrag.

Vi i Spanaren granskar mer med vilken öppenhet kommunen styrs. Hur ledningen håller sig till reglerna och motverkar korruption.

DÅ KAN VI konstatera att inget ändrats till det bättre de här åren.

Vänskapskorruptionen består och ses som något naturligt.

Kommunen fortsätter styra via en mängd bolag, betydligt fler än vad man håller sig med i Stockholm och Malmö.

Kommunala instanser krånglar när man begär ut allmänna handlingar.

Inkompetens råder på flera nivåer inom den kommunala apparaten.

Ineffektivitet och slöseri rullar vidare i vardagen.

DE HETA politiska frågorna om trängselskatten och Västlänken har behandlats med en mycket iskall attityd mot invånarna i Göteborg. Tystnad i stället för dialog ansikten mot ansikten.

Denna maktens arrogans går till historien som mycket dåligt ledarskap. Anneli Hulthén delar detta med fler, men hon har varit den främsta representanten.

Kommer hennes efterträdare att driva en ny linje i de här frågorna? Det verkar helt uteslutet med tanke på den kultur som kallas Göteborgsandan. Och med tanke på den tydliga oviljan att städa upp i alla led.

Föregående

Få sörjande mötte upp på Gustaf Adolfs torg

Nästa

Överbröd mättar hungrande