Kommunanställda i Göteborg är flitiga som bin.

Det vet Storebror som vakar över alla deras bisysslor – alltså sånt de anställda har för sig när de inte är på sitt kommunala jobb.

Sedan ett par år måste alla kommunanställda rapportera vad de gör vid sidan av jobbet – och få det godkänt. Det ingår i stadens arbete för att förbättra sitt rykte och få bort Muteborgsstämpeln.

Mycket papper och många möten blir det.

Och ganska litet verkstad.

Sedan 1 januari 2014 har bara två (2) bisysslor förbjudits.

Och det gäller inte bolags- och förvaltningschefer som  knäcker extra och vars opartiskhet i vissa fall skulle kunna ifrågasättas när de sitter i styrelser för bolag som gör affärer med kommunen. I sådana fall behöver de bara anmäla sig jäviga så är problemet ur världen.

Men värre är det för de två gräsrötter som förbjudits ha bisyssla:

Den ena arbetar inom kulturförvaltningens område. På sin fritid har hen under tolv år arbetat med en ekonomisk förening som haft uppdrag från andra kommuner för att göra miljökulturunderlag.

Förbjuds: ”Bisysslan bedöms som direkt konkurrerande till museets ordinarie arbetsuppgifter i anställningen och i bisyssleverksamheten.”

Det andra gäller en anställd som vissa helger arbetat på ett socialt boende för att kontrollera ordning och nykterhet.

Förbjuds: ”Påverkar sannolikt tjänstgöringen hos oss. Det går inte att utesluta ett samband mellan bisysslan och den höga sjukfrånvaron.”

Att de två förbuden förbättrar Göteborgs rykte som en  stad där ”andan” öppnat för vänskapskorruption kan kanske ifrågasättas.

Spanaren fortsätter nästa vecka granskningen av bisysslor i Göteborgs stad.

 

Föregående

Världsstjärnor på cykel har styre i Frölunda

Nästa

Gästprofessor från USA blev sur på Västtrafik och Göteborgs stad