Två socialdemokrater som krävts på återbetalning av arvoden i Osbeckska fonden har gjort upp i godo med Göteborgs kommun för att slippa en rättegång.

Deras parti (S) betalar halva den summa pengar ledamöterna krävts på.   

Varken Marianne Ringholm (som krävts på 10 570 kronor) eller Anders Fagerlund (som krävts på 21 078 kronor) anser att de är återbetalningsskyldiga.

De har ändå gått med förlikningsavtal enligt vilka de betalar tillbaks hälften av de pengar de krävts på. De behöver inte heller betala själva eftersom det socialdemokratiska partiet står för pengarna.

Enligt avtalen gäller de ”oavsett vad en eventuell dom mot andra styrelseledamöter får för resultat”.

Spanaren har tidigare berättat om skandalen kring Osbeckska fonden som under många år, i strid mot stiftelsens bestämmelser, betalat ut arvoden till stiftelseledamöter. När misstaget uppdagades återbetalade kommunen pengarna till stiftelsen.

Inför den stundande valrörelsen ville  kommunledningen frånta sig allt ansvar och försökte lägga över det på de dåvarande styrelseledamöterna i Osbeckska fonden. De ställde dock inte frivilligt upp som syndabockar vilket ledde till att de stämdes inför domstol.

Se Spanarens tidigare artiklar:

https://spanaren.se/2014/06/04/makthavarna-offrar-sina-egna-for-att-klara-sig-sjalva/

https://spanaren.se/2014/06/04/tomma-hot-mot-osbeckska-fondens-styrelse/

https://spanaren.se/2014/10/28/stadsjuristen-medger-ansvar-for-skandalen-kring-osbeckska-fonden/

https://spanaren.se/2015/04/15/kan-anneli-hulthen-halla-sig-borta-fran-skandalen-kring-osbeckska-fonden/

 

Föregående

Lega efter Larsson

Nästa

Så fungerade ansvaret