Räddningstjänsten i Storgöteborg, RSG, står på sig. I det remissyttrande som skickades till Trafikverket förra fredagen framhålls än en gång betydelsen av en parallell evakueringstunnel om Västlänken skulle byggas.

― De synpunkter och rekommendationer som vi tidigare har förespråkat kvarstår. Räddningsstrategin med en sammanhållen parallell räddningstunnel gäller, sade Lars Klevensparr, direktör vid Räddningstjänsten Storgöteborg, efter presentationen.

Lars Klevensparr
Lars Klevensparr

Men bläcket hade knappt hunnit torka på Lars Klevensparrs och Andreas Johanssons underskrifter i yttrandet innan Göteborgs socialdemokrater gick emot kravet.

Det här kunde man nämligen läsa på socialdemokraternas hemsida samma dag som remissen skickades till Trafikverket:

”Räddningstjänsten delar Trafikverkets bedömning att trafikanternas möjlighet till självutrymning är god i det koncept som föreslås i järnvägsplanen”.

Bakom den tolkningen står Ingrid Andreae (s), ordförande i styrelsen för Räddningstjänsten. Lite längre ned på sidan får hon stöttning av Johan Nyhus, ordförande i Trafiknämnden:

”Jag är glad att räddningstjänsten har kommit fram till det här ställningstagandet. Att använda det här säkerhetskonceptet innebär att Västlänksprojektet inte fördyras.”

Inläggen låg kvar på hemsidan ännu sent på torsdagskvällen.

Ingrid Andreae
Ingrid Andreae

Vad betyder självutrymning?

Frågan är vad ”självutrymning” betyder. På normal svenska innebär ordet rimligen att en eventuell olycka är av beskedlig karaktär, (strömavbrott t ex), att ingen brand har uppstått eller riskeras, att ingen har skadats, att inga handikappade med hjälpbehov finns med ombord o s v.

Men Räddningstjänsten talar inte om självutrymning. Myndighetens experter har undersökt vad som krävs av Räddningstjänsten om en allvarligare olycka skulle inträffa. Självutrymning – är det inte det som sker vid stationerna?

Ett informationsärende

Remissyttrandet som utformats av Räddningstjänstens erfarna expertgrupp presenterades för styrelsen som ett informationsärende.

― Det var ett bra sammanträde, sade Lars Klevensparr ,intervjuad av Spanaren. Intresset gick inte att ta miste på. Vi informerade och fick svara på en mängd bra frågor. Inga ändringar i vår skrivning föreslogs och det är min uppfattning att en enig styrelse står bakom förslaget.

Men eftersom det mesta kan misstolkas fick Lars Klevensparr för säkerhets skull även frågan:

― Fanns det under sammanträdet några invändningar mot er skrivning och ert förslag till säkerhetslösning?

― Nej, inte som jag uppfattade det, svarade Lars Klevensparr.

Omfattande påverkan

Den nu föreslagna utformningen av Västlänkens säkerhetskoncept kommer att påverka den kommunala räddningstjänsten på ett omfattande sätt, heter det i presmeddelandet från RSG. Utöver möjligheterna till en effektiv räddningsinsats kvarstår risken att Räddningstjänsten tvingas lägga oproportionerligt stora årliga resurser med kompetensutveckling, på något som förhoppningsvis aldrig ska behöva inträffa. Detta i konkurrens med andra viktiga samhällsuppgifter.

― Om Trafikverket trots våra synpunkter beslutar att utforma Västlänken med ett antal schakt och korta räddningstunnlar, istället för en sammanhållen parallell räddningstunnel, förväntar vi oss att Trafikverket finansierar en passande övningsanläggning så att vi ska kunna öva liknande scenario, deklarerade Lars Klevensparr.

Bred kompetens har anlitats

En förnyad läsning av pressreleasen och remissen visar, att Räddningstjänsten å ena sidan och Ingrid Andreae och Johan Nyhus å den andra har dragit helt olika slutsatser av expertgruppens resonemang. ”RSG har under hela arbetet med att värdera och hantera de risk- och säkerhetsfrågor som funnits använt sig av den samlade kompetens och det nätverk som RSG förfogar över i förbundet, nationellt och internationellt” heter det i slutklämmen av remissen.

I Räddningstjänsten expertgrupp ingår utöver Lars Klevensparr räddningschef Anders Ekberg, avdelningschef Kristina Lindfelt, enhetschef Andreas Johansson, insatschef/brandingenjör Per Nyqvist, brandingenjör Bo Fors, insatsledare Johan Helsing samt brandingenjör Daniel Gillesén.

Föregående

Ansaldobreda: Ett elände även i Holland och Belgien

Nästa

Ny jättedemonstration mot trängselskatten