onsdag, mars 22 2023
Bevakar Göteborg - och lite till
Spanaren.se är en nättidning i Göteborg som ägs av den ideella föreningen Sällskapet Spanaren. Vi granskar makten men rapporterar även om annat. Redaktionen arbetar gratis.

Kommunernas politiskt valda revisorer är viktiga för insyn och kontroll. Men ge dem en obligatorisk utbildning, kräver Thomas Andersson som skrivit en magisteruppsats i ämnet.

– Och begränsa antalet uppdrag för revisorerna, tillägger han.

Thomas Andersson
Thomas Andersson

Thomas Andersson kastar sig in i debatten om hur kommunal verksamhet ska revideras. I sin magisteruppsats har han tittat på revisionsberättelser för Göteborgs Hamn AB åren 2010-2013.

Det visade sig att revisorerna låtit bli att granska nästan en femtedel av de områden i bolaget de borde ha tittat på. Detta under en fyraårsperiod.

Thomas Andersson reser tre krav:

  1. En mer systematisk granskning som innefattar fler områden som exempelvis IT-säkerhet och kundrelationer.
  2. En lekmannarevisor bör tillåtas ha bara 4-5 uppdrag. (Lekmannarevisorerna i Göteborgs Hamn hade 20 respektive 33 uppdrag).
  3. Obligatorisk grundläggande utbildning av lekmannarevisorerna.

Det finns krav på mer extern oberoende revision i kommunerna.

Thomas Andersson håller inte med vad avser de kommunala bolagen där det finns extern oberoende revision kombinerat med den kommunala lekmannarevisionen.

– Kommunfullmäktige har ett kraftfullt revisionsinstrument och skulle knappast gagnas av ytterligare en instans, säger han.

Thomas Andersson försvarade sin uppsats den 26 november på Handelshögskolan i Göteborg.

 Fakta Thomas Andersson

Bor: I Göteborg

Ålder: 66 år

Familj: Hustru och tre vuxna barn

Utbildning: Pol mag

Yrkesbakgrund: Olika chefspositioner på Volvo Personvagnar inom ekonomi, produktion, teknik, kvalitet och projektstyrning

Gör nu: Pensionär. Studerar antikens ekonomi och geovetenskap på Göteborgs universitet. Har även studerat arkeologi och ekonomisk historia.

Previous

Vägvalet förlorade överklagande om budget

Next

Därför blev vi Spanaren

Check Also