Kommunernas politiskt valda revisorer är viktiga för insyn och kontroll. Men ge dem en obligatorisk utbildning, kräver Thomas Andersson som skrivit en magisteruppsats i ämnet.

– Och begränsa antalet uppdrag för revisorerna, tillägger han.

Thomas Andersson
Thomas Andersson

Thomas Andersson kastar sig in i debatten om hur kommunal verksamhet ska revideras. I sin magisteruppsats har han tittat på revisionsberättelser för Göteborgs Hamn AB åren 2010-2013.

Det visade sig att revisorerna låtit bli att granska nästan en femtedel av de områden i bolaget de borde ha tittat på. Detta under en fyraårsperiod.

Thomas Andersson reser tre krav:

  1. En mer systematisk granskning som innefattar fler områden som exempelvis IT-säkerhet och kundrelationer.
  2. En lekmannarevisor bör tillåtas ha bara 4-5 uppdrag. (Lekmannarevisorerna i Göteborgs Hamn hade 20 respektive 33 uppdrag).
  3. Obligatorisk grundläggande utbildning av lekmannarevisorerna.

Det finns krav på mer extern oberoende revision i kommunerna.

Thomas Andersson håller inte med vad avser de kommunala bolagen där det finns extern oberoende revision kombinerat med den kommunala lekmannarevisionen.

– Kommunfullmäktige har ett kraftfullt revisionsinstrument och skulle knappast gagnas av ytterligare en instans, säger han.

Thomas Andersson försvarade sin uppsats den 26 november på Handelshögskolan i Göteborg.

 Fakta Thomas Andersson

Bor: I Göteborg

Ålder: 66 år

Familj: Hustru och tre vuxna barn

Utbildning: Pol mag

Yrkesbakgrund: Olika chefspositioner på Volvo Personvagnar inom ekonomi, produktion, teknik, kvalitet och projektstyrning

Gör nu: Pensionär. Studerar antikens ekonomi och geovetenskap på Göteborgs universitet. Har även studerat arkeologi och ekonomisk historia.

Föregående

Vägvalet förlorade överklagande om budget

Nästa

Därför blev vi Spanaren