Vid starten av Visslan förutsattes och utlovades att det skulle finnas så basala ekonomiska resurser att externa kostnader om än små skulle kunna betalas.

Leverantörer har inget intresse att stödja en kund om något avtal från början inte finns.

Vi har därefter från Visslanredaktionens sida försökt etablera kontakter för att få sponsorer, stödmedlemmar och intresse för stödpaket.

Svaret vi fått har varit: – Vi uppskattar Visslans intentioner och att en tidning som Visslan behövs när nu GP snarast är en maktens megafon och GT trots stora insatser och minskad redaktion inte fyller de behöv som finns i en stad som Göteborg, men vi vill inte sponsra med pengar som hamnar i en partikassa.

–Någon ville stödja med 200.000 och göra Visslan stödd från skatteparadis,  påstod Töllborg i ett meddelande till medlemmarna. Påståendet saknar helt grund.

Från redaktionens sida har vi gjort en budget för 2015 samt ett tillskott för att kunna betala upplupna kostnader (som nu garanterats av redaktionsmedlemmar).

I budgeten ingår en uppdatering av det inte utvecklade tidningsprogrammet- ett freeware-gratisprogram – eller de marknadsfunktioner som skulle funnits där.

Den är presenterad för styrelsen och har nonchalerats.

Vi från redaktionens sida möttes av ointresse för verkligheten – utom från ordföranden Holger Wassgren, som vet vad kostnader är efter tidigare publicistisk verksamhet.

Var och en av journalisterna äger materialet och kan hindra den upplåtelse som getts till Visslan. Det materialet är flyttat helt enligt lagen om upphovsrätt.

Hade styrelsen för Öppna Göteborg agerat som en seriös ägare hade mycket kunnat lösas. Mycket av det som i all företagsverksamhet baseras på ekonomiska realiteter.

Så på grund av ekonomin och en tyvärr för medievärlden inkompetent styrelse blev resultatet att redaktionen lämnade Visslan för att i egen regi fortsätta en viktig publicistisk verksamhet.

Därför finns vi nu i www.spanaren.se.

Redaktionen

Föregående

Granskare: Ge de politiskt valda revisorerna bättre utbildning och färre uppdrag

Nästa

Visslan och Dennis Töllborg - vad som egentligen hände