Göteborg – Sveriges mest fientliga stad mot människor som måste förflytta sig?

Parkeringskontoret ägnar sig åt att bygga bort parkeringsmöjligheter i centrum. Runt Feskekörka är platserna i stort sett borta till handlarnas förtvivlan. Sak samma gäller möjligheterna att handla i Stora Saluhallen.

Stockholm:
Stockholm: Gratis parkering 17-9

Omsättningen har sjunkit runt 30 procent!

Runt Mariaplan ska en tredjedel av P-platserna bort.

Mest skrämmande är de stora skillnaderna i förhållandet mellan Stockholm, Malmö och Göteborg i hur man ser på medborgarnas behov att förflytta sig:

P-avgifter i centrala Stockholm: Avgift  kl 9 – 17 vardagar. Fritt från 17 till 9 följande morgon samt fri parkering lördag och söndag.

I Malmö är förhållandet detsamma förutom att P-avgifterna på dagar gäller från 8 – 17. Men samma möjlighet att parkera över helgerna.

Svårt att få en vettig förklaring till ockeravgifterna i Göteborg.

Här gäller P-avgifterna alla dagar 8 – 22 med hög avgift. Upp till 40 kronor per timme. (Läs artikel: P-plats kostar mer än en svindyr lägenhet) Övrig tid är kostnaden 2 kronor per timme!

En nyhet som Spanaren också redovisat är de ologiska P-avgifterna på Heden där timavgiften ökar per timme! (Läs också: För hälsans skull)

För inte är det miljövänligt eller minskar trängsel. Bara ytterligare en form av trakasserier i (MP):s och de militanta trafikingenjörernas spår!

Man vill ju från Trafikkontoret bygga cykelbanor för att klara transporterna, något som knappast gäller hela året eller på andra ställen än inom cykelreservatet i centrum – mellan Masthuggsbergen, Johanneberg, Lunden och Göta Älv.

I övrigt gör topografin det omöjligt att klara transporterna med cykel. Dessutom är det bara inom bergen i centrum som miljön är något så när skyddad från höst- och vinterstormar.

Ytterligare ett problem är kollektivtrafiken som fungerar ibland. En orsak är upphandlingen och den bristande leveransen av de italienska spårvagnarna från Ansaldobreda som vid leverans var så skadade att de nu finns på reparation i Hallunda. Bara hälften är i trafik.

Inget positivt för Göteborgs samhällsbyggnad och företag.

Föregående

Ulf Kamne (MP) försökte censurera samrådsmöte

Nästa

”Västlänken kan bli mer än dubbelt så dyr”