Folkomröstningen sa nej till trängselskatten (och kanske också Västlänken). Hur ska nu politikerna hantera resultatet? Vi frågade slumpvis några göteborgare om vad de tror.

Fråga: Tror du att kommunstyrelsen kommer att följa resultatet från folkomröstningen om trängselskatten?

Eva Holmberg, 48, Norra Guldheden

Eva Holmberg, 48, Norra Guldheden

Lasse Bengtsson, 62, Viktoriagatan

Lasse Bengtsson, 62, Viktoriagatan

Pia Dahlberg, 40, Landalabergen

Pia Dahlberg, 40, Landalabergen

 

 

 

 

Stefan Johansson, 26 och Sanya Wiklund, 17, Viktoriagatan

Stefan Johansson, 26 och Sanya Wiklund, 17, Viktoriagatan