Folkomröstningen sa nej till trängselskatten (och kanske också Västlänken). Hur ska nu politikerna hantera resultatet? Vi frågade slumpvis några göteborgare om vad de tror.

Fråga: Tror du att kommunstyrelsen kommer att följa resultatet från folkomröstningen om trängselskatten?

Eva Holmberg, 48, Norra Guldheden
Eva Holmberg, 48, Norra Guldheden
Lasse Bengtsson, 62, Viktoriagatan
Lasse Bengtsson, 62, Viktoriagatan
Pia Dahlberg, 40, Landalabergen
Pia Dahlberg, 40, Landalabergen

 

 

 

 

Stefan Johansson, 26 och Sanya Wiklund, 17, Viktoriagatan
Stefan Johansson, 26 och Sanya Wiklund, 17, Viktoriagatan
Föregående

Galleri Hegerfors

Nästa

"Korruption är ett reellt problem som kostar alla och envar"