När Operan bygger till 3 000 kvadratmeter för 170 miljoner är det Västlänken som avgör placeringen – och stör de boendes utsikt över älven.

Den plats framför det tjugo år gamla operahuset som ursprungligen var tänkt för tillbyggnaden – väster om Kanaltorget –  stoppas av planerna för Västlänken.

Läget väster om Kanaltorget kommer inte att kunna bebyggas förrän tidigast 2028, säger stadsbyggnadskontoret.

Istället läggs den nya tillbyggnaden utmed kajen som måste förstärkas.

De 3 000 kvadratmeterna ska innehålla en ny scen/kongresslokal med 500 platser för mindre uppsättningar som dans- och barnföreställningar, kammaropera, jazzkonserter och gästspel. Därtill ytterligare restaurangverksamhet.

Bygget ska självfinansieras i den meningen att kostnaden läggs på hyran. Den tillkommande hyran på närmare tio miljoner om året de första fem åren ska plockas in genom större publik.

Om det lyckas är tveksamt. Sedan 2008 har publiksifforna sjunkit. Förra året hamnade publikintäkterna fyra miljoner under budget.

För att snygga till siffrorna räknade  Operan  2012 in de egna anställdas subventionerade besök på generalrepetitioner och hävdade att publiksiffrorna slagit rekord. Bluffen avslöjades av GP:s reporter Malin Clausson och operachefen fick göra en pudel.

En sådan fint  kan i vart fall inte betala den nya hyran.  Operan hoppas istället locka en ny och yngre publik.

Det är regionens skattebetalare som står för riskerna om Operan inte lyckas med det.

Nästa år ska spaden sättas i jorden för att nybygget ska stå klart 2017.

De enda som haft allvarliga invändningar mot planerna är boende och fastighetsägare på Kvarnberget som får sin utsikt förstörd.

En fastighetsägare ”anser att den föreslagna lokaliseringen totalt motverkar möjligheten för staden att åter få kontakt med Göta älv” och ”finner det mycket anmärkningsvärt om Göteborgsoperan skulle tillåtas påverka stadsbilden så negativt under förespegling om ett akut utökat lokalbehov” samt ”yrkar på bordläggning av ärendet tills Västlänkens utformning är beslutad, fastställd och genomförd”.

En annan skrev före valet att då ”frågan om Västlänkens vara eller icke vara förhoppningsvis kommer att avgöras först i 2014 års val, förordar jag att avgörandet av placeringen av tillbyggnaden av byggnaden vid Göteborgsoperan skjuts upp till senhösten 2014 alt. våren 2015, då kanske även en ny politisk majoritet kommer att råda”.

Föregående

Priset för Skara museum lägre än ett års hyra

Nästa

Tågtunneln där kostnaderna skenar