Västra Götalandsregionen säljer fastigheten Skara museum till museistiftelsen för 4,8 miljoner – 1,3 miljoner mindre än vad Västfastigheter krävt i årshyra av muséet.

Försäljningen är resultatet av flera års mygel, politiskt bråk och rättsprocesser kring Västergötlands länsmuseum i Skara.

Museet ska drivas av en stiftelse som inrättades på 1970-talet av dåvarande Skaraborgs läns landsting, Skara kommun och Västergötlands fornminnesförening.

På 90-talet såldes själva byggnaden till landstinget. Priset: 1:- krona.

Det var en affär som genomfördes för att slippa betala moms till staten när muséet byggdes ut. Till skillnad från landstinget kunde stiftelsen inte dra av kostnaderna för moms.

Från 2010 samordnades verksamheten under regionens kulturförvaltning, Västarvet.

Redan då riktades kritik mot regionens centraliseringsplaner från så väl museets dåvarande chef som lokala politiker.

Bråk och omorganisationer, arbetsmiljöproblem, chefer som gick in i väggen och offentliga gräl följde.

Det blev inte bättre när länsstyrelsen – och sedermera förvaltningsrätten – konstaterade att avtalet mellan Västarvet och museistiftelsen var olagligt. Där överläts verksamheten i praktiken till Västarvet. Det stod i strid mot  stiftelsens stadgar.

Styrelsen i stiftelsen riskerade åtal för trolöshet mot huvudman och riskerade att få betala  skadestånd för att ha pressats av regionens kulturpolitiker att ingå ett sådant avtal och släppa kontrollen över verksamheten.

En av tidigare museichefer vittnade offentligt om hur Västarvets politiker och ledningsgrupp under många år visat ”förakt för stiftelsen och styrelseledamöternas juridiska ansvar”. De lade fram  handlingar direkt på stiftelsens styrelsemöten med förslag till beslut där de bemötte  invändningar ”med arrogans, irritation och offentliga påhopp”.

Hon fick svar av en annan före detta chef: ”Det stora problemet  … är att stiftarna inte uppträdde professionellt. I en ytterst infekterad stämning kan enskilda ledamöter inte börja styra verksamheten själva. Man kan inte börja ringa runt till personal och intrigera.”

En sak står i vart fall klar när stiftelsen återtar kontrollen av Skara länsmuseum. Regionen har tagit ut ockerhyra för lokalerna.

Å andra sidan svarar regionen för två tredjedelar av bidragen till muséet. Den sista tredjedelen står kommunen för. Så blir det också i framtiden.

Föregående

Deras mål är ett yngel/kvadrat

Nästa

Västlänken styr nya operabygget