Vårdgarantin är en lagstadgad rättighet som blev en del av hälso- och sjukvårdslagen 2010.

  • Söker man hjälp hos primärvården ska man få kontakt samma dag. Bedöms man behöva träffa läkare ska man få en tid inom sju dagar.
  • Får man remiss till specialist har man rätt till tid inom 90 dagar. Det gäller även om man sökt vård utan remiss.
  • Efter beslut om behandling ska man få en tid inom 90 dagar. Det gäller exempelvis operationer.
  • Kan den man sökt vård hos inte hinna inom garantitiden ska man erbjudas vård någon annanstans även om det blir i ett annat landsting. Detta utan extra kostnad.

Det finns ett antal undantag från garantin. Till exempel om man anses ha medicinska skäl att vänta längre eller om det blir fråga om laboratorie- och röntgenundersökning.

Föregående

Mer än vårdgaranti - för eliten

Nästa

SU: Vi försöker ta emot patienterna i tid