Väntar Göteborg en ny smäll i samband med alla kostnader man nu tar på sig i  Västsvenska paketet?

Måste de så kallade Cykelfartsvägarna byggas bort trots miljoninvesteringar?

Göteborg har utan legal grund satsat stort på cykelfartsgator
Göteborg har utan legal grund satsat stort på cykelfartsgator

Bakgrund: I centrala Göteborg har man lokalt uppfunnit Cykelfartsvägar – en beteckning som inte finns någon annanstans och inte heller har någon förankring i Trafikförordningen.

Cykelfartsvägarna fungerar så att cykelbanor läggs i centrum av ett körfält. Cyklisten ska då följa cykelbanan medan trafikanter med fyrhjuliga motorfordon skall köra med hjulen till höger respektive vänster om cykelbanan på stenläggning. Ungefär som när man skall köra in bilen med hjulen på vardera sidan om en smörjgrop.

Ett flertal incidenter har skett vid infarten på Östra Hamngatan, bland annat har turister i sin tro att regler gäller här som hemma följt cykelbanan till vänster för att inte störa och då hamnat uppe i spårvägsområdet med risk för allvarliga tillbud.

En anmälan har kommit in till Transportstyrelsen från en Göteborgare, Owe Sterner, egenföretagare som ställt frågan om ”Cykelfartsvägarnas” laglighet.

I sin skrivelse påpekar han:

– Filosofin från Trafikkontoret – och dess politiker – är att bilar ska hindras inom Göteborg.

– Detta är ändå en topografiskt omöjlig stad för cykeltrafik förutom ett reservat i centrum där man med cykel måste både påbörja och avsluta en transport.

– Därutöver är Göteborg en höst- och vinterstad, ytterst svårbemästrad per cykel under stormar från väster.

– Anser att vid framtida detaljplaner görs en trafikbedömning för att vi ska följa ett gemensamt regelverk.

Föregående

Ägnar sig Spanaren åt skvaller?

Nästa

Forskarnas uppdrag: Skapa stolthet över Göteborg