Erik Amnås oblyga försök att få Göteborgs kommun att avsätta halvannan miljon om året till en fond han själv varit med om att stifta kan röna framgång.

Tre borgerliga partier i kommunstyrelsen vill att kommunen betalar.

Granskningskommisssionen, med professor Erik Amnå i spetsen,  föreslog att Göteborg skulle avsätta en och en hav  miljon  om året till Demokratifonden – en fond som granskningskommissionens ordförande Erik Amnå varit med och grundat.

”Jag tror bestämt att någon har inhalerat litet Göteborgsanda” skrev Svenska Dagbladets ledarskribent Sanna Rayman om det ohöljda försöket från kommissionens ordförande att gynna sina egna intressen.

Erik Amnå, porträtterad av Raymond Ståhl
Erik Amnå, porträtterad av Raymond Ståhl

Nu vill de tre borgerliga partierna i kommunstyrelsen – FP, M och KD – att kommunen undersöker möjligheten att samfinansiera inrättandet av en gästprofessur av det slag granskningskommissionen föreslog.

”Vi … menar att staden bör bidra till att en gästprofessur inrättas. Precis som kommissionen menar i sin rapport handlar förslaget inte om en engångsåtgärd utan om en kontinuerlig fördjupning av kompetensen om de problem som kan uppstå i skärningspunkten mellan demokrati, rättstat och effektiv förvaltning”, skriver de.

Enligt kommissionens förslag behövs  1,5 miljoner kronor per år för en gästprofessur ”för forskning om den demokratiska rättsstaten vid den nationella Demokratifonden som nu instiftas i samverkan med Göteborgs universitet”. Erik Amnå är själv en av stiftarna till Demokratifonden. Styrelsen består av statsvetarprofessorerna Henrik Ekengren Oscarsson, Lena Wängnerud, Bo Rothstein, Erik Amnå, Li Bennich-Björkman och Jan Teorell.

 

 

 

Föregående

Utblick Island: Bästa partiet mot korruption

Nästa

"Kommunerna behöver ny lag och oberoende revisorer"