Alltsedan Uppdrag granskning inledde sin rapportering kring det som kom att bli muthärvan våren 2010 har byggmästare Stefan Allbäck fått symbolisera den omtalade mutkulturen i Göteborg, särskilt med avseende på de kommunala bostadsbolagen.

Kanske för att han var första man till rakning i Uppdrag granskning, men kanske också för att hans föregivet bedrägliga beteende gentemot Familjebostäder och dess hyresgäster väckt så upprörda känslor.

Det faktum att Stefan Allbäck, genom att schavottera i pressen, erhållit en herostratisk ryktbarhet som vida överglänser hans tidigare lokala kändisstatus är också något som tingsrätten i sin dom av den 18 oktober 2013 valt att kompensera honom för. Han slipper nämligen betala sina advokatkostnader om 151.000 kr. Dessa ska i stället ”stanna på staten”, dvs. bäras av oss alla.

Efter en långdragen utredning, kantad av sju sorger och åtta bedrövelser, dömdes Allbäck slutligen på ett mindre antal punkter för bestickning till Villkorlig dom och 80 dagsböter.

Kvarterat Standaret vid Karl Johans Torg
Kvarterat Standaret vid Karl Johans Torg

Historien om Allbäcks svindlande affärer inleddes med renoveringsarbetena i kvarteret Standaret vid Karl Johans Torg i hjärtat av Majorna. Genom nära kontakt med en tjänsteman på Familjebostäder som godkände Allbäcks fakturor och (muntliga!) tidrapporter lyckades det Stefan Allbäck att tillskansa sig i runda slängar sex miljoner kronor för arbeten som aldrig utfördes eller som debiterades till en kostnad som vida översteg den verkliga. Allt detta framgick redan av Uppdrag gransknings reportage och bekräftades delvis av den olycklige tjänstemannen.

Det handlade bland annat om renoveringen av det klocktorn som tillsammans med själva standaret särskiljer det majestätiska landshövdingekvarteret från andra kvarter i omgivningen. Här debiterades mångdubbelt så många arbetstimmar som i verkligheten åtgått för arbetet.

Vindarna i en del av husen skulle också brädfodras om. I det fallet debiterades Familjebostäder också för en mångdubbelt större åtgång av såväl virke (råspont) som arbete. Uppdrag granskning kunde konstatera att det inte var många brädor som verkligen bytts ut. Men många sköna slantar som Familjebostäder betalade till Stefan Allbäck Byggnads AB utan att till synes bry sig om underlagen för utbetalningarna.

I renoveringen ingick också ett utbyte av s.k. trappnosar, ett ganska omfattande arbete som till den alldeles övervägande delen aldrig utfördes. Hyresgäster kunde också rapportera om diverse mindre arbeten som heller aldrig utfördes.

Även om det genom Uppdrag granskning för allmänheten framstod som ett glasklart fall visade sig snart det s.k. bevisläget vad avser Allbäcks åtagande gentemot Familjebostäder vara synnerligen dåligt. Bristande rutiner, dålig uppföljning och kontroll, eller ingen alls, hos Familjebostäder försvårade i hög grad utredarnas arbete.

Familjebostäder valde så att i grevens tid ingå förlikning med Stefan Allbäck varför hela den del av åtalet som avsåg renoveringen i kvarteret Standaret fick dras tillbaka.

En åtalspunkt avseende bedrägeri som gällde att Stefan Allbäck felaktigt fakturerat Familjebostäder 32000 kr för två markiser inkl. montering lades ner av åklagaren under rättegången och en åtalspunkt gällande bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll ogillades av domstolen.

Stefan Allbäck dömdes därför endast för tre mindre fall av bestickning. En tjänsteman vid Idrotts- och fritidsförvaltningen mutades med en värmepump inkl. montering, flyttstädning samt transport av ett piano vid samma flytt, allt uppgående till en summa av cirka 31.000 kr.

Tjänstemannen dömdes i samma rättegång för upprepade fall av mutbrott (sju gånger på mindre än två år) för grovt mutbrott vilket tingsrätten ansåg ha ett straffvärde på 6 månaders fängelse (dvs. lägst på straffskalan för grovt brott). Tjänstemannen dömdes emellertid inte till fängelse utan till Villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst. Dessutom förverkas värdet av mutorna eller 54.000 kr. Advokatkostnaden på 172.000 kr ”ska stanna på staten”. Ytterligare tre åtalade dömdes i samma mål till villkorlig dom och dagsböter för bestickning av samme tjänsteman vid Idrotts- och föreningsförvaltningen.

Åklagaren hade också yrkat på en företagsbot om 300.000 kr för Stefan Allbäck Byggnads AB. Tingsrätten dömde ut en företagsbot men satte ned beloppet till 100.000 kr.

Båda domarna rörande Allbäck har överklagats av Stefan Allbäck och skall enligt planen upp i Hovrätten den 27 augusti i år.

Föregående

Elinstallation gav bakstöt: villkorlig dom och böter

Nästa

Hälften av mutbrotten avskrivna, de övriga ledde till milda domar