När statsåklagare Nils-Eric Schultz väl kom till skott, efter att ha blivit uppmärksammad på muthärvan i Göteborg genom Uppdrag granskning, hade han till en början knappt med utredningsresurser till förfogande.

Detta ledde sannolikt till att en del fula fiskar hann slinka ur nätet. Många av händelserna han blev satt att utreda hade också några år på nacken och föll därför för preskriptionsreglerna.

Av de mål som är att hänföra till muthärvan i Göteborg har över hälften avskrivits och aldrig lett fram till huvudförhandling i Tingsrätten. Hittills är det enbart i ett mål som fängelsestraff utmätts. Fem mål har avgjorts i Hovrätten medan ytterligare två (med största sannolikhet) är på väg dit. I separata artiklar berättar vi lite mer om några av målen. Utgången av de övriga i Hovrätten avdömda målen framgår i en uppställning nedan.

I flera fall handlar målen om olika befattningshavare inom det kommunala bostadsbolaget Poseidon som utnyttjat sin ställning till att antingen skaffa sig förmåner på sin arbetsgivares bekostnad eller låta sig mutas av företag som velat stärka sin ställning inför olika upphandlingar.

Ibland handlar det om att debitera utrustning, material eller arbeten på den egna villan eller husbygget på arbetsgivaren, ibland om att låta sig mutas (av leverantörer) genom att utnyttja sin ställning i företaget.

I flera fall handlar dessa mutbrott i praktiken mer om vanliga förmögenhetsbrott: stöld, bedrägeri, trolöshet mot huvudman och liknande och mindre om det man i strikt mening kan beteckna som korruption.

Dessa fall antyder emellertid förekomsten av en kultur där det varit accepterat att stjäla eller på olika sätt sko sig på sin arbetsgivares, hyresgästernas och sist och slutligen göteborgarnas bekostnad.

Problemet med flera av åtalen och i synnerhet med åtskilliga av de i åtalen ingående enskilda åtalspunkterna har varit att de antingen blivit preskriberade innan det blivit dags för huvudförhandling eller visat sig svåra att leda i bevis. Åtskilliga enskilda punkter, i synnerhet de som handlar om mindre summor, har därför antingen dragits tillbaka av åklagaren eller underkänts av tingsrätten.

Det förefaller ofta enbart vara toppen på isberget som lett till åtal och i bästa fall till fällande dom. Åklagaren har tvingats slå till taktisk reträtt, släppa diverse åtalspunkter och skriva ner förverkandeyrkanden för att kunna gå i mål med en del av åtalet.

Det mest intressanta med åtalen för bestickning och mutbrott (givande respektive tagande av muta) är inte heller de enskilda åtalen utan den praxis de utgör en antydan om. Att enskilda befattningshavare (inte bara i Poseidon) snarare sett det som en löneförmån än ett brott att plocka ut varor till sig själva och sedan belasta olika renoverings- eller reparationsprojekt som skulle kommit hyresgästerna till del framgår mellan raderna i förundersökningsmaterialet, även om det mer sällan framförs direkt i rättegångarna.

Företag, ofta underleverantörer till byggbranschen, eller deras representanter verkar betrakta bestickning som ett legitimt sätt att marknadsföra sig och sina produkter i kampen om olika lukrativa kontrakt. Att så verkligen är fallet har emellertid sällan kunnat ledas i bevis i de aktuella rättegångarna även om flera vittnesuppgifter pekar i den riktningen.

 FAKTA:

”Jacuzzi-fallet”

En bovärd inom Poseidon tillskansade sig förmåner på arbetsgivarens bekostnad i samband med ett eget husbygge. I samarbete med en leverantör till Poseidon plockades diverse varor, bland annat en högtryckstvätt, en självgående dammsugare och ett Jacuzzibadkar ut och debiterades Poseidon.

Bovärden dömdes för mutbrott till villkorlig dom. Butikschefen hos leverantören dömdes för bestickning till villkorlig dom och dagsböter. En tredje åtalad, VD för leverantörsfirman, friades. Hovrätten fastställde Tingsrättens dom i den delen den 19.9. 2013.

Tingsrättens mål nummer B 17904-10

 ”Kyl å frys-fallet”

En distriktschef inom Poseidon dömdes för mutbrott till villkorlig dom och dagsböter i Göteborgs Tingsrätt den 12.3. 2012. Han hade låtit ett företag utföra VVS-installationer och leverera en kyl och frys år 2007. Fakturorna makulerades.  2011 betalade han för VVS-installationen med dömdes för kyl och frysen. Hovrätten fastställde tingsrättens dom den 10.9. 2012.

Tingsrättens mål nummer B 11893-11

 Ogillat åtal 2

En kommunanställd byggnadsingenjör åtalades för mutbrott och en platschef vid ett större byggföretag för bestickning för att ha debiterat kommunen för arbeten med två förråd tillhöriga byggnadsingenjörens döttrar. Bevisningen var något bristfällig. Åtalet ogillades av Tingsrätten och Hovrätten fastställde den 12.12. 2012 tingsrättens friande dom.

Tingsrättens mål nummer B 6251-11

 

Föregående

Stefan Allbäck i stort sett friad men inte nöjd

Nästa

Vem tog beslutet? Jag?