Under ett antal år kunde en fastighetsingenjör på bostadsbolaget Poseidon fritt utnyttja en elfirmas elektriker för installationsarbeten på den egna villan.

I pengar rörde det sig om flera hundra tusen kronor, något som på grund av preskribering och rabatter slutligen landade på 80.000 kronor när hovrätten sagt sitt.

Elfirman gjorde mycket jobb åt Poseidon så det var ingen konst att trolla bort kostnaderna för arbetena på villan. Ingenjören var som anställd på Poseidon en nyttig kontakt för elfirman och dess projektledare. Jobben på villan sattes upp på ett konto avsett för ombyggnad av Poseidons Bobutik i Frölunda, men någon faktura skickades aldrig.

Så långt gick också allt bra. Tills en vacker dag Svt:s Uppdrag granskning sände ett program om fakturahantering i kommunala bolag. Programmet handlade inte om ingenjören och projektledaren men de fick kalla fötter. Eftersom inga fakturor skickats till ingenjören (enligt överenskommelse med projektledaren) och han heller inte betalat något gällde det nu att efterkonstruera fakturor. Strax därefter knackade polisen på dörren.

Oturligt nog för de inblandade, som blånekade, lade polisen ner vissa resurser på att undersöka just dessa fakturor. Man kunde också, med hjälp av modern men inte alltför avancerad teknik, konstatera att fakturorna var konstruerade i efterhand, ja flera år efter att de sista arbetena hade utförts på ingenjörens villa.

Ingengörens hustru som i anledning av elarbetena på villan vid flera tillfällen träffat projektledaren (och givetvis flera elektriker) förnekade all kännedom om hanteringen. Detta till trots att hon stod som beställare av vissa arbeten och enligt egen utsago skötte familjens räkningar och utbetalningar.

En liten interiör från förundersökningens förhör med henne sammanfattar hennes inställning. Hon hördes inte som misstänkt utan som ”annan”.

(FL=förhörsledaren, Frun= ingenjörens hustru.)

FL: Du vet kanske varför du är här?

Frun: Ja, det vet jag och jag har inte gjort något och det har inte min man heller.

FL: Och det vet du?

Frun: Ja det vet jag. Han går till jobbet varje dag.

FL: Jaså det gör han, han är avstängd från sin arbetsplats vad jag vet eller hur är det med det?

Frun: Ja, han går dit. Han mår inte bra.

Lite längre fram undrar förhörsledaren om frun vet vad mannen har för yrke och vad han sysslar med i jobbet.

Frun svarar: Jag vet inte, han är väl någon planerare eller förvaltare. Vi pratar aldrig jobb hemma.

FL: Hur länge har ni varit gifta?

Frun: 33 år.

FL: Och du vet inte vad din make har för yrke?

Frun: Som jag sa, vi pratar aldrig arbete hemma och jag är inte intresserad heller.

Att ingenjörens fru varit delaktig i själva jobbet med elinstallationerna kunde hon till slut inte neka till då vittnesuppgifter bekräftade att hon bland annat pekat ut var spotlighterna i trädgården skulle placeras.

Hon ville tydligen gärna ha en ljusslinga i flaggstången också. För att hjälpa till med att fälla flaggstången och montera slingan skickades också en elektriker från elfirman för att bistå henne. En detalj kanske, men ett tecken på att hon möjligen känt till att arbetet som elektrikerna från elfirman utförde inte kostade henne eller familjen några pengar.

Själva flaggstångsincidenten, som är en av många detaljer i fallet, tonades ner i Hovrätten där åklagaren också skrev av flera ursprungliga åtalspunkter och justerade ner sitt krav på förverkande till 80.000 kr.

Med hjälp av forensisk undersökning av en laptop kunde så åklagaren visa att fakturor tillverkats långt i efterhand för att dölja mutbrottet. Hovrätten dömde fastighetsingenjören för mutbrott till villkorlig dom och 80 dagsböter à 250 kr.

Elfirmans projektledare åtalades inte för bestickning i det här målet men åtalades i ett liknande men till omfattningen större mål för bestickning, grovt brott. I det målet har dom just fallit i tingsrätten eller den 28.4. 2014. Åtalet mot projektledaren ogillades där men då rättens ordförande var skiljaktig kommer domen sannolikt att överklagas i den delen.

Göteborgs tingsrätt mål nummer B 16336-10

 

Föregående

Schultz: "I stort sett inga kontrollfunktioner i Göteborg"

Nästa

Stefan Allbäck i stort sett friad men inte nöjd