Avenyn 1

Sveriges mest kända gata – från finstråk till festandets mittpunkt

Jan Jingryd

Det är ingen överdrift att påstå att Avenyn är Sveriges mest kända gata. I snart 150 år har den varit […]

Läs mer

Rektorn och vedstölden – en härva som skakade Göteborg

Cay Bernhardsson

Göteborg har på senare år varit skådeplats för åtskilliga korruptionsskandaler. Att detta inte är något nytt framgår om man tar […]

Läs mer

Majorna, en spännande historia

Cay Bernhardsson

Majorna – ”Sveriges bästa stadsdel” Omdömet kommer från en ”gammal majgrabb” på blott 45 vårar som bott i stadsdelen sedan 1995 men […]

Läs mer

Sahlgrenska sjukhuset byggdes först på Sillgatan

Tord Melander

Det var Niclas Sahlgrens donation från 1776 på 150 000 riksdaler som låg till grund för Sahlgrenska Sjukhusets första lokalisering. En […]

Läs mer

Vilka var Niclas Sahlgren och läkaren Pehr Dubb?

Tord Melander

Grunden till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, norra Europas största, lades redan 1776. Vid sin död 10 mars 1776 hade kommerserådet och direktören […]

Läs mer

Det började med Grand som växte till över hundra EPA

Eva Heyman

Sedan flera år använder Linda Widenström fritiden till att skriva en bok. Den kommer att handla om Turitzkoncernen, men främst […]

Läs mer

Stora Saluhallen har sålt livsmedel i 126 år

Tord Melander

Beslutet att bygga en stor livsmedelshall i centrala Göteborg fattades av stadsfullmäktige den 16 juni 1887. Initiativtagare till Stora Saluhallen, […]

Läs mer

Feskekôrka gav Göteborg hygienisk fiskhantering

Tord Melander

Fram till 1870-talet hade den stora sjöfartsstaden Göteborg en stinkande och synnerligen ohygienisk fiskförsäljning till allmänheten. Fram till dess hade […]

Läs mer