Lars Ny, Sahlgrenska
Lars Ny

– Det som jag vill framhålla är att forskningens roll under Ann-Marie Wennbergs ledning har förstärkts och blivit tydlig som ett av de självklara uppdragen för ett universitetssjukhus, säger Lars Ny, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, och professor.
Hans uttalande görs mot bakgrund av att SU torsdagen den 18 januari arrangerar ett hederssymposium för tidigare sjukhusdirektören Ann-Marie Wennberg för att hedra hennes insatser.

Symposiet hålls i Sahlgrenskas aula, som efter uppfräschning för övrigt återinvigdes av förre utrikesministern, biträdande FN-chefen och göteborgaren Jan Eliasson.
Programmet har satts samman av Lars Ny, som i sjukhusets information säger:
– När hon nu har slutat som chef vill vi i sjukhusledningen uppmärksamma detta och genomför det här symposiet i samverkan med akademin.

Symposiet ett smakprov på alla hennes kontaktytor
Sedan är det ju också så att Sahlgrenska Universitetssjukhuset är så stort i dag så det är svårt att omfamna alla aktiviteter som pågår.
–Vi får se hederssymposiet som ett smakprov på något större, och urvalet är gjort utifrån de många kontaktytor som Ann-Marie Wennberg har och som har haft stor bäring på forskningen på sjukhuset, fortsätter Lars Ny.

Ann-Marie Wennberg.

Ett brett forskningsspektrum
Det är olika områden som fångar den kliniska forskningen spets och bredd. Det kommer till exempel handla om cancerforskning, psykisk ohälsa, ny diagnostik och nya behandlingar.
– Vi har också upplevt en pandemi i närtid och det har färgat Ann-Marie Wennbergs år som sjukhusdirektör. Så några programpunkter handlar om lärdomarna efter pandemin, tillägger Lars Ny och fortsätter:
– Det här visar ju hur viktig diskussionen om hälsa och sjukvård är i samhället och vilken roll Sahlgrenska Universitetssjukhuset spelar.

 

Kvitto på lyckad systematisk satsning
Det märks bland annat genom att två på varandra följande ALF-utvärderingar från Vetenskapsrådet ger SU högsta betyg för den kliniska forskningens kvalitet.
– Det här visar ju hur Sahlgrenska Universitetssjukhuset har lyckats arbeta på ett systematiskt sätt med forskning, påpekar Lars Ny.

Miljardsatsning i flera nya fastigheter
Det kan tilläggas att en av satsningarna som görs för forskning och utbildning på sjukhusområdet i Göteborg är det kommande Sahlgrenska Life, en mångmiljardinvestering som Västra Götalandsregionen låter göra hos Sahlgrenska på Medicinareberget tillsammans med Göteborgs universitet genom Sahlgrenska Akademien, och med bistånd av Göteborgs stad och näringslivet.
Planerna avser i förstone tre nya fastigheter avsedda för forskning, utbildning, vård och tandvård och möjligheter till kontakter mellan universitet, sjuk- och tandvård och näringsliv. På sikt kan ytterligare en fastighet komma att byggas på Medicinareberget.

”Sahlgrenska Life är till för patienterna”
– Sahlgrenska Life är till för patienterna, kommenterade sjukhusdirektören, professor Ann-Marie Wennberg. Bakgrunden är, sade hon, att vården skulle stanna upp utan det långsiktiga perspektivet på forskning, innovation och utveckling.
– Det är tack vare detta vi fått så starkt förkortade vårdtider vid till exempel hjärtinfarkt och därmed mindre behov av vårdplatser, säger hon i en intervju, återgiven i Spanaren.

Gammal dröm om samverkan blir sann
Det är en gammal tanke i Göteborg att bygga vidare på traditionen av
samverkan mellan sjukvård, tandvård och akademi som nu är på väg att förverkligas.
– Resultatet medför att Göteborg tar ett kliv mot kunskapsstaden Göteborg, fortfarande med förankring i industri och sjöfart, kommenterade projektchefen Peter I Gustafsson i Spanaren.

Föregående

Oegentligheterna i Poseidon visar att korruptionen i Göteborg lever

Nästa

En vit utmaning för alla som vill ta sig fram