Grönt ljus av EU-kommissionen för bygget – med statsstöd – av Skandiaporten i Göteborgs hamn.
Bygget, som beräknas kosta 4,3 miljarder kronor, innebär att Skandiahamnen görs djupare och att den södra kajen i hamnen förstärks. Detta uppger Sjöfartstidningen i senaste numret.

Åtgärderna ska göras för att Göteborgs hamn även framdeles ska kunna ta emot de största containerfartygen.
Det sker genom ett samarbete mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB, som är ett kommunalt bolag. Hamnens svarar för fördjupningen av hamnbassängen och förstärkningarna av södra kajen i Skandiahamnen.

Tre till fyra meter större djup i farleden
Fördjupningar av farleden in till hamnen och uppgradering av säkerhetsanordningar utförs av Sjöfartsverket. Fördjupningarna görs till 16,5 m eller 17,5 meters djup från nuvarande 13,5 meter.
Förhoppningen är att arbetena ska vara genomförda till slutet av 2027 eller början på 2028, enligt Jenny Röström, projektledare för Skandiaporten på Sjöfartsverket.

Föregående

De skapar kreativa hälsningar i Stenungsund vid varje hög- och årstid

Nästa

Är svinnet vid självscanning ett systemfel?