Nu får Sahlgrenska universitetssjukhuset och Chalmers tekniska högskola ett gemensamt forskningsstöd på 7,7 miljoner för att utveckla det som kan kallas sjukvård i hemmet.
Men det handlar inte om att man ska operera sig själv utan om vad som kan göras med vård på andra håll än på en sjukhussal.

Maria Taranger
Maria Taranger. Bild: Presstjänsten, Sahlgrenska

Maria Taranger är ansvarig för styrgruppen Sahlgrenska Hemma, som hanterar hemsjukvården:
– Vi har under flera år haft olika verksamheter som gett möjlighet till vård hemma. Nu behöver kompetensen och erfarenheterna tas tillvara på för att skynda på utvecklingen framåt.

Tekniken för hemvård finns – men ska utvecklas
Redan nu finns ju mobila vårdteam som med utrustning åker hem till folk och ger vård.
Tekniken finns, men nu ska Chalmers och Sahlgrenska alltså forska fram en bra och gemensam modell på hur det kan utvecklas.
Maria Taranger menar att det här är en fråga för samhället i stort.

Behov, teknik och säkerhet i fokus
Tekniken finns och utvecklas, här ska forskningen ta reda på vad patienten behöver hemma och hur säkerheten ska garanteras.

Andreas Hellström
Andreas Hellström. Bild: Presstjänsten, Chalmers.

– Det behövs nog nya arbetssätt, så att vården och tekniken fungerar hemma, funderar Andreas Hellström, ansvarig på Chalmers. Han tänker sig att patienten kan få bra vård i en mindre stressande miljö hemma.

Samverkan för bra vård ger mindre sängberoende
Andreas Hellström noterar att under pandemin exploderade de digitala vårdkonsultationerna.
Men där är det många som gör sin lilla bit, här bör man nu se till att samverka för en bra vård.
– Blir vi mindre beroende av sängar på sjukhus för att kunna erbjuda vård blir vården mer anpassad till vad patienterna önskar och samtidigt mer resurseffektiv, säger Maria Taranger.
– Så tanken bör finnas hos alla om vilken vård som kan utföras hemma, avslutar hon.

Föregående

Våldshot mot personal på två skolor - Arbetsmiljöverket kräver bättre skydd

Nästa

Chalmersingenjör tar över Näringslivsrådet