Om alla inte körde fortare än hastighetsbegränsningen skulle 493 miljoner i bränslekostnader per år kunna sparas i Västra Götaland,
Det har lågprisoljebolaget St1 räknat ut, baserat på siffror från Trafikverket och Trava.
Och – som av en händelse – lanserar bolaget nu en tjänst som ska hjälpa bilförarna att hålla farten.
Kör du för fort spelar musiken i bilen också för fort.

Tanken bakom tjänsten är att den ska ha samma effekt som pipet i bilen när någon sitter på en plats utan att vara bältad.
Det handlar om en mobilanpassad musiktjänst som både håller reda på din hastighet och hastighetsgränsen där du är just nu. Om du kör för fort spelas musiken för fort som en påminnelse om hur kostsamt det är att trycka på gasen.

Bättre bränsleekonomi och ökad säkerhet
– Vi ser det som vårt uppdrag att bidra till en bra bilekonomi för alla som behöver bilen i vardagen – och vid sidan om att erbjuda låga drivmedelspriser vet vi att körstil och hastighet kan göra stor skillnad för drivmedelsförbrukningen”, säger Faisal Ouahid, informationschef på St1 Sverige.
En rad studier visar att hela nio av tio svenskar kör för fort, trots att risken för dödsolyckor ökar avsevärt och att hastighetsöverträdelser i Sverige står för 300 000 ton extra koldioxidutsläpp årligen enligt Trafikverket

Påminnelser och och ekonomi hjälper förändring
Dessa fakta är dock inte tillnärmelsevis lika avskräckande som kronor och ören enligt beteendevetaren och psykologen Björn Hedensjö.
– Historien har visat att man behöver ta i ordentligt för att ändra vårt beteende i trafiken. Ekonomiska incitament tillsammans med tydliga påminnelser kan fungera. Ta säkerhetsbältet som exempel: Böter i kombination med bältesvarnarens extremt enerverande plingande var det som i slutändan fick oss att sätta på oss säkerhetsbältet”, säger Björn Hedensjö.

För många kör för fort vid skolor
Mer än varannan bilist kör för fort utanför skolor. Det visar mätningar utförda av NTF på 20 platser spridda över hela landet. 51 procent av förarna kör i en olagligt hög hastighet där hastigheten är skyltad till 30 km/h. Resultatet är baserat på nära 300 000 observationer genomförda under skoltid mellan 07:00 och 17:00 under vårterminen 2023.

Långt ifrån godkänt i Göteborg och Kungsbacka
I Göteborg och Kungsbacka genomfördes mätningar i anslutning till Påvelundsskolan och Varla skola. Ungefär varannan bil (51%) passerade Påvelundsskolan i en olagligt hög hastighet och det registrerades passager på över 80 km/h på 30-sträckan. I anslutning till Varla skola passerade så många som 2 av 3 fordon (66%) i en olagligt hög hastighet och som mest uppmättes hastighet på 100 km/h.

Transport till skolan utan föräldrahjälp ett första steg
– Trafiksituationen utanför skolor är ett komplext problem där föräldrarna själva bidrar till den otrygghet som ofta är anledningen till att man skjutsar sina barn till skolan. För att skapa tryggare städer med färre bilresor som även bidrar till klimat- och hållbarhetsmål måste vi skapa förutsättningar för barnen att på ett säkert sätt kunna ta sig till och från skolan på egen hand, säger Lena Karlsson, projektledare vid NTF Väst.
– Att fartgränser nonchaleras är förstås något som alla behöver ta tag i och jobba med. Första steget torde vara en omfattande attitydförändring hos alla bilförare, påpekar Lena Karlsson.

BMW och Audi i topp i fortkörningsligan
Vilka bilar som kör för fort vid skolor finns det ingen statistik på. Däremot vilka bilmärken som oftast fastnar i fartkontroller.
Vilka kan det då vara?
De två topp-platserna beläggs av två tyska bilmärken:
BMW och Audi, föga förvånande.
Men beroende på vilken statistik man kollar på så är antingen Tesla eller Peugot trea på listan. När man kanske hade väntat sig några andra tyska märken där…

Föregående

Hur användbar är hotskalan i vår vardag?

Nästa

Resenärernas kritik fick Västtrafik att ändra beslut om Backadalsmotet