Nu blommar det äntligen på miniängarna runt om i Göteborg.
Det var Naturskyddsföreningen som tog initiativ till att ordna små miniängar på flera platser i Göteborgs parker.

Här skulle ängsblommor växa upp och rädda både sig själva men också insekter. Varje blomma räddar ett djur!

Miniängarna är inte stora, kanske tio meter gånger fem, omgivna av ett snöre och med en skylt från Naturskyddsföreningen som uppmanar oss att ha tålamod innan ängen börjar spira.

Även den minsta ängen kan rädda insekter
Naturskyddsföreningens Anders Ridderström har hållit på med ängar i åratal och menar att även den lilla miniängen kan rädda djur:
– Massor av djur, många arter, är svårt hotade men kommer ängen tillbaka kommer insekterna också. Och utan insekter får vi ont om mat, de pollinerar och vi märker att fler och fler blir intresserade av att försöka skapa bättre miljö för insekterna, berättar Anders Ridderström.

En äng ska vara näringsfattig så att insekternas favoriter trivs
Men det är inte helt enkelt att ordna en äng, man kan inte bara låta gräset växa. Och än värre om man som många gör, klipper det höga gräset och låter klippet ligga kvar, det gödslar gräset.  Poängen med en äng är att den ska vara näringsfattig, annars trivs inte de blommor som insekterna vill ha. Så man måste skala bort gräset och låta bli all gödsling och så kan man sedan så ängsblommor och vänta.
Det går inte fort.

Nya större ängar på gång på flera håll
Nu är lite större ängar på gång, det finns en i Slottsskogen, en kommer i Askim och en i Sjöbergen och så blir det en blommande cykelväg i Olofstorp.
Samtidigt som Anders Ridderström undervisar i hur man hanterar en lie vill han gärna att de trädgårdsentreprenörer som arbetar i Göteborg lär sej hur man hanterar en äng.

Viktigt att inte slå tidigt och hålla rent
Att inte slå förrän senare under året, att ta bort klippet och att inte gödsla. Meningen är ju att ängen med mager jord ska så sej själv till nästa år precis som de gjorde förr när ängens örter togs tillvara för att bli djurfoder.

Blommorna räddar insekter och säkrar kornas vintermat
Och så om hösten hade blommorna räddat både insekter och kornas vintermat.
Och så var det den där extra kvaliteten: Att få återse blommor som försvunnit i dessa hav av kortklippta gräsmattor.
Här syns i stället ängens blommor: åkervädd, blåklint, gulmåra och äkta johannesört. Och en liten blåklocka!

Föregående

Ska ny europeisk köpare ge elbilen Emily från Trollhättan en framtid på vägarna?

Nästa

Regionen kräver kommun på mer än fem miljoner för kvarliggande patient