Passagerartrafiken, in- och utrikes, med båt, är inne i en långsam återhämtning. Efter tiden med Covid-stängda gränser.
Allra mest har Grisslehamn på Väddö återhämtat sig. Men även Göteborg och Strömstad har börjat marschen tillbaka mot de gamla passagerarvolymerna.

När det gäller godstrafiken är de senaste siffrorna från Sjöfartsverket en mer nedslående läsning för de västsvenska hamnarna. Störst tapp – i absoluta tal – svarar Sveriges största hamn, Göteborg, för.

Nationell förbättring på tio procent – men långt i från normalläge
Totalt har drygt nio miljoner passagerare åkt till eller från svenska hamnar under första halvåret 2023. Det är en uppgång med tio procent jämfört med samma period 2022. Men det är fortfarande 20 procent färre än under senaste ”normalåret” 2019.

Göteborgs hamn ökar med nästan 30 procent
Från och till Göteborg reste 599 000 under första halvåret 2023, jämfört med första halvåret 2022 då siffran var 466 000. En uppgång med 28 procent.
Från och till Strömstad reste 542 000 under första halvåret 2023, jämfört med 498 000 samma period 2022. En ökning med nio procent.
– Återhämtningen från pandemin fortsätter och antalet passagerare ökar. Samtidigt finns det fortfarande en oro för säkerhetsläget i Östersjön, säger Jonas Franzen, tjänsteförrättande kommunikationsdirektör vid Sjöfartsverket.

Norrköping i godstopp – Göteborg tappar mest
Godsvolymerna i de svenska hamnarna varierar något men har legat relativt stabilt de senaste åren. Sammanlagt lastades och lossades närmare 80 miljoner ton gods till Sverige under det första halvåret 2023.
Det är en minskning med knappt fem procent jämfört med föregående år. För de tio största hamnarna som hanterat gods i Sverige är det Norrköping som ökar mest i volym samtidigt som Göteborg är den hamn som minskar mest.

Norra Sverige får större godsvolymer
Statistiken visar att flera av de hamnar som ökar mest i godsvolymer ligger i norra Sverige.
– Lågkonjunkturen har förmodligen börjat visa sig även i godstrafiken. Vi får komma ihåg att 90 procent av Sveriges import och export går via sjöfarten. Samtidigt sker stora investeringar i Norrland vilket leder till mer godstransporter, vilket nu syns i statistiken, fortsätter Jonas Franzen.

Föregående

Ett arbetsliv i handbollens tjänst - "Abbe" leder Sävehof mot nya höjder

Nästa

Hat och hot efter kritik har en lång historia - utan brända böcker