Västra Götalandsregionens, VGR:s, regionfullmäktige fastställde, efter votering, på tisdagen RödGrönLednings (S, V, MP) förslag till budget för 2024, som slutar med ett beräknat underskott på -1,6 miljarder kronor.

Bakgrunden till detta underskott har Spanaren tidigare beskrivit. (Prognosen för innevarande år, 2023, beräknas till ett underskott på – 2,7 miljarder kronor).
C, KD, M, L och SD reserverade sig mot beslutet till förmån för egna förslag.
Regionfullmäktige beslutade också, att ge regionstyrelsen uppdraget att genom aktieförvärv köpa husen 2 och 3 i den pågående satsningen för Sahlgrenska Life i stället för att hyra dessa fastigheter.

Billigare att köpa än att hyra
Köpesumman får ligga i intervallet 480 – 600 miljoner kronor. Det blir därmed en bättre affär för VGR än att hyra de båda fastigheterna.
Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan VGR och Göteborgs Universitet för att skapa konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation.

Life i tre eget ägda byggnader
Sahlgrenska Life omfattar tre byggnader, där hus nummer 1 är planerad som en investering av VGR. Husen 2 och 3 ska således nu också förvärvas.
Spanaren har tidigare berättat om denna mycket stora satsning, som kommer att äga rum på Sahlgrenska Universitetssjukhusets och Göteborgs Universitets område på Änggårdsbergen i Göteborg.

Föregående

Vilket Ullevi är vilket - och vad blir nya multiarenans roll?

Nästa

Så nära var det att "Gustav" kunde sno åt sig 145 000