– Frågan är, om Tjörns kommun blivit förd bakom ljuset, säger kommunens byggchef Urban Nilsson till Spanaren i en kommentar till den uppkomna situationen för den omskrivna bostadsrättsfastigheten Panorama 360.

Han syftar på den information byggherren genom sin representant lämnade vid sammanträdet om slutbeskedet i maj förra året, som innebar att fastigheten därefter kunde tas i bruk (enligt 10 kap 34 § plan- och bygglagen).

Alla handlingar som ingår i beslutet inlämnade
Då lämnades verifikat, som visar att byggherren uppfyllt sina åtaganden enligt bygglovet, startbeskedet samt kontrollplanen. Samtliga erforderlig intyg och relationsritningar var inlämnade till kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning.
Kommunen ska nu uppmärksamma certifieringsorganet om att kommunen kan ha givits felaktiga uppgifter i de intyg som inkom i maj 2022 från den person, som vid sammanträdet företrädde byggherren. Den informationen innebar i praktiken grönt ljus så att slutbeskedet kunde utfärdas.

Byggherrens besked kan vara osant intygande
– Det är möjligt att de besked som byggherren via sin representant lämnade till sammanträdet den 10 maj 2022 innebar osant intygande, förklarar Urban Nilsson
– Det lutar åt att man inte har intygat korrekt inför det slutbeskedet. Och något sådant har vi aldrig varit med om, tillägger han.
Ett slutbesked ska betyda, att byggherren via sin representant har uppfyllt alla krav som ställts i bygglovet och startbeskedet, så att fastigheten därefter kan tas i bruk.
Om det kommer att visa sig, att representanten brustit i sin yrkesroll tar kommunen kontakt med certifieringsorganet för kontroll av detta. Kommunen kommer också, om det behövs, att anlita sin juridiska expertis inför andra kommande eventualiteter.

Kommunen genomför ny besiktning av hela fastigheten
För att räta ut eventuella kvarvarande frågetecken låter Tjörns kommun nu genomföra en ny besiktning av hela fastigheten.
Den besiktning som Räddningstjänsten Storgöteborg gjorde den 22 februari kan ses som ett komplement till den nya, som kommunen nu beställt.
Från Räddningstjänstens syn noteras fem påpekanden, varav ett är att våningsplanet för relax och takterrass inte får användas förrän utrymningssituationen där är löst.
– Det viktiga nu är att de boende kan känna sig trygga, poängterar Urban Nilsson.
– Övriga steg och åtgärder kommer i andra hand, tillägger han.

Föregående

Nästan alla varslade - nu går solen ner för Nevs

Nästa

Hammarkullens profiler rejält hyllade på årets Mixgala