Gropen Korsvägen
Gropen som ska bli station Korsvägen. Bild: Erik Lindahl.

Det allra värsta med Västlänken?
Peter Borén behöver inte fundera många sekunder innan han svarar:
– Det är den radikalt försämrade boendemiljön för oss som bor i huset. Den har blivit förfärligt trist. Plus att vi inte vet hur länge eländet kommer att pågå. Ovissheten är lika jobbig som själva bygget med allt slammer, tung trafik och sprängningar, inte sällan under fel tid.

Peter Borén är styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Mosaiken 2:63 som äger och förvaltar fastigheten Södra Vägen 63 och Eklandagatan 2, närmsta granne med gropen 40 meter bort som skall bli station Korsvägen i Västlänken.
Peter Borén igen:
– Trafikverket påstår fortfarande att Västlänken skall vara klar att tas i bruk 2026. Det kan ingen människa tro på. Det mest sannolika är att entreprenörernas bedömning om bortemot fyra års försening är riktig. Trafikverket är och har hela tiden varit dåligt på att informera korrekt om vad som händer.

Eklandagatan_södra vägen 2
Pålningen för grannen Universum hjälpte även fastigheten i hörnet Södra vägen/Eklandagatan. Bild Erik Lindahl.

Ingen extra grundförstärkning har behövts
Har det varit aktuellt med ny eller extra pålning i er fastighet?
– Nej, inget sådant har behövts, svarar Peter Borén. Vi hade lite tur när det pålades för Universeum, för den pålningen var så omfattande att den gynnade stabiliteten i vår fastighet också.
– Däremot har vi haft en översvämning i huset som kan vara en följd av bygget på Korsvägen. Den måste ha berott på att vattnet inte kunde ta den normala vägen när det kom forsande nedför den branta backen i Eklandagatan utan rann ned i vår källare, säger Peter Borén och lägger till:
– Den invasion av råttor vi hade på innergården en tid var av samma slag och omfattning som den Universum har råkat ut för. Den var ju garanterat en följd av bygget, som hade skrämt upp en mängd råttor ur underjorden. Innergården behövde för all del byggas om och snyggas till efter många år, men invasionen påskyndade renoveringen för 1,4 miljoner. Nu är råttorna borta.

Oförklarliga köbildningar på Eklandagatan
Peter Borén har liksom många andra boende i Johanneberg noterat att det väldigt ofta uppstår till synes oförklarliga och långa köbildningar på Eklandagatan, bland annat till förfång för kollektivtrafiken och luftkvaliteten i området.
– Det kan inte bero på annat än att trafikljusen i korsningen Södra Vägen-Eklandagatan är inställda med felaktiga intervaller, påpekar Peter Borén. Medvetet eller omedvetet skall jag låta vara osagt.

Trafikverket tog parkeringsplatser
Och på tal om trafik irriteras han och övriga boende i huset över att Trafikverket har lagt beslag på merparten av de 13 parkeringsplatserna som fanns utanför huset.
– Det är ju inte heller bra för de hyresgäster som bedriver affärsverksamhet i bottenvåningen, bland annat en stor fastighetsmäklare, säger Peter Borén.

 

Föregående

God granjul önskar Spanaren

Nästa

Detta är min favoritbutik - som fyller alla krav