Nyligen kunde Spanaren rapportera, att projekt Västlänken fyra år efter byggstarten ligger 2 ,8 miljarder kronor back jämfört med den uppgivna budgeten.

Och förra hösten kunde vi med hjälp av uppgifter från det granskande nätverket Stoppa Västlänken Nu visa att pengarna för inte ens halvfärdiga etapp Korsvägen är förbrukade.
Det senaste på den turbulenta budgetfronten är, att inom kort är även pengarna för etapp Haga slut!

Sensationellt anbud med lägst kostnad och lägst betyg
Det väckte viss förvåning när det italiensk/turkiska/norska konsortiet AGN-Haga tilldelades uppdraget att bygga Hagalänken. Dels var anbudet sensationellt lågt jämfört med konkurrenternas (30 procent lägre), dels fick konsortiet sämst betyg vid Trafikverkets värdering.
Men i en kommentar till GP motiverade Trafikverket sitt beslut med att AGN ”har ganska smarta kostnadseffektiva lösningar”.
– Några smarta kostnadseffektiva lösningar har dock än så länge lyst med sin frånvaro. Tvärtom har etappens pengar dränerats samtidigt som lite av arbetet har blivit gjort, kommenterar Mats Lövgren den dystra rapporten. Han är den i nätverket som har grävt fram mest avslöjande fakta med hjälp av Trafikverkets egna offentliga dokument.

Rosenlundsgrop 3
Ännu har man inte kommit ner till de 35 meters djup man behöver för att kunna gå in i berget under kyrkan. Bild: © Thomas Buskhagen

Endast 189 miljoner kvar för att slutföra etappen
Etapp Haga sträcker sig från Stora Hamnkanalen, under det gamla Residenset, via Otterhällan till Rosenlundskanalen, under Hagakyrkan och Handelshögskolan samt vidare bort till Landala.
Sträckan är ungefär 1 700 meter lång. Under de fyra år bygget har pågått skall, enligt Trafikverket, drygt 600 meter ha färdigställts vilket motsvarar 36 procent av tunnelröret.
Den totala kontraktssumman för hela etappen är exakt 2 333 347 229 kronor. Fram till och med 31 mars 2022 hade AGN Haga fakturerat 2 144 512 657 kronor. Det motsvarar 92 procent av ordervärdet.
Kvar finns således endast 189 miljoner kronor att bygga resten för.

Svåraste momentet kvarstår med krympande tid kvar
Arbetet med etapp Haga sattes igång april 2018 och skall enligt tidplanen vara klar för trafikering i december 2026. Åren 2025 och 2026 kommer att behövas för att kunna inreda tunneln med spår, elektricitet, signalsystem och liknande installationer.
Grovt räknat har fyra år gått av byggtiden och det återstår drygt 2,5 år för resterande 1 100 meter.
Och då återstår ändå det kanske svåraste momentet i hela projekt Västlänken: att dra fram och bygga tunnelröret rakt under Skattehuset.

Fasaden på Skattehuset har plockats ned, vilket lämnat tydliga spår på byggnaden. Bild: © Thomas Buskhagen

Avväxlingen av skattehuset ser knivig ut”
För drygt sex år sedan tillfrågades projektchefen om det enligt hans mening fanns något moment som han ansåg vara mer komplicerat än annat. Han svarade att ”avväxlingen” av Skattehuset vid Rosenlund såg knivig ut.
Eftersom fastigheten vilar på pelare i leran och Västlänken skall gå rakt under huset måste husgrunden först avlastas genom en slags stor konsol fäst i bergsväggen strax intill. Därefter kapas pålarna, tunnelröret gjuts varpå man sätter Skattehuset på pålar igen – mot tunneltaket.
Det är ett ”knivigt” delprojekt som beräknas ta fem år i anspråk och riskerar att gräva ytterligare djupa hål i budgeten.
Och för att kunna påbörja avväxlingen behöver konsortiet först av allt anlägga en tillfällig vägbro över Rosenlundsgatan för att därefter kunna gräva under. Den bron skulle, enligt en tidigare uppgift från Trafikverket, ha anlagts sommaren 2020.

Lösningen för tunneln dold i dunkel”
– Vilken smart kostnadseffektiv lösning AGN-Haga har tänkt sig för att bygga tunneln under Skattehuset under de två år som enligt tidplanen då återstår – ifall vägbron är på plats vill säga – är ännu dold i dunkel, kommenterar Mats Lövgren och tillägger:
– Något som däremot inte längre är dolt i dunkel är att det inte finns pengar kvar för att bygga klart etapp Haga. Att Trafikverket ändå fortsätter att mörka sanningen om såväl projektets budget som tidplan är däremot en stor skam.

Föregående

Tänk om våldet stoppar vår yttrandefrihet

Nästa

 GP lät politikerna synas och – då och då – höras