Inte är det ofta världspremiärer äger rum i Göteborg. Men tredje december skall det i alla fall ske, även med en andra föreställning fjärde december. Närmare bestämt i Kronhuset där minimusikalen Drömmen om ett bättre liv för första gången skall spelas offentligt.

Musikalen som tagit drygt tio år att komponera, textsätta och öva in handlar om den omfattande utvandringen från Sverige och Göteborg till Nordamerika, i första hand Chicago med omnejd.
I den över en timme långa musikföreställningen får vi följa ett ungt par som efter stor vånda ger sig av på den långa resan från det fattiga Sverige till Chicago, där de etablerar sig med hjälp av landsmän och så småningom blir assimilerade, patriotiska amerikaner.

En miljon utvandrade under 80 år
Mellan åren 1850 och 1930 emigrerade cirka en miljon svenskar via Göteborg och bland andra hamnar Southampton i England. Hur många svenska som i tredje klass reste med på Titanics olycksaliga jungfrufärd och aldrig nådde det förlovade landet i väster vet vi inte.
Dem musikaliska berättelsen har skapats av föreståndaren för det numera malpåselagda Emigranternas hus i Göteborg, Roger Bodin, och musikgruppen Wavemakers bestående av musiklärare i Göteborg.
Genomförandet av projektet görs i samarbete med Higab som förvaltar Kronhuset samt med ekonomiskt stöd av amerikanska ambassaden i Sverige. En inbjuden representant för ambassaden kommer att närvara vid premiären.

Perspektiv på dåtid och nutid
De klassiska inslagen i migration – emigration, immigration och integration – ges i musikalen en inramning med syfte att ge perspektiv på dåtiden men även på vår egen tid. Det som utspelades för drygt 100 år sedan uppvisar många likheter med det som sker i Göteborg och Sverige idag.
Den insikten och parallellen blir tydlig i föreställningen. I det nutida Sverige och Göteborg är det många som varit emigranter och immigranter för att etablera sig i det nya landet, bli mer eller mindre integrerade och så småningom även bli svenska medborgare.

Föregående

Kvinnligt, manligt eller gudomligt - så väljs fartygens namn

Nästa

Så tystade arbetarrörelsen sin egen mediaröst