Hyresgäster hos tre bostadsbolag i Göteborg testar just nu ett mer miljövänligt sätt att tvätta. Tekniken har utvecklats av ett bolag med bas på Chalmers och innebär både lägre förbrukning av el och vatten samtidigt som mikroplaster filtreras bort.

Tvättmaskin i hyresfastighet
Mimboxen ansluts till de lite rejälare maskiner som brukar finnas i bostadsbolagens tvättstugor. Det går bra även om maskinerna är några år gamla.
Bild: Patrik Paulsson

De tre Göteborgsbolag som valt att pröva den nya tvättmetoden är allmännyttiga Bostadsbolaget samt privatägda Stena Fastigheter och Lundbergs Fastigheter.
Hos Bostadsbolaget genomförs testerna i området Majviken i Majorna. Testerna ska fortsätta i ytterligare några månader och ska därefter utvärderas.
– Det här pilotprojektet är ett led i vårt arbete att minska åtgången av el och vatten i våra fastigheter, säger Daniel Hernandez, energiingenjör hos Bostadsbolaget.

Mikroplaster filtreras bort
– I tvättmaskiner använder vi dagsläget rent dricksvatten och med den nya tekniken sparar vi upp till 70 procent av vattenförbrukningen i de inkopplade maskinerna. Miljöbesparingen ökar dessutom genom att mikroplaster filtreras ut i stället för att följa med ut i våra avlopp.
Den nya tekniken, en så kallad Mimbox har utvecklats av clean tech-företaget (ren teknik) Mimbley som emanerar från Chalmers entreprenörsskola, Mimboxen ansluts till såväl nya som äldre kommersiella tvättmaskiner. Hyresgästerna tvättar precis som vanligt och tvätten ska enligt Bostadsblaget bli lika ren som tidigare.

Sparat och återanvänt vatten
I stället för att tvättvattnet släpps direkt ut i avloppet filtreras det i Mimboxen. Boxen analyserar även renheten i vattnet för att se om det kan sparas och återanvändas i nästa tvätt. Är vattnet för smutsigt filtreras det från mikroplaster och skickas sedan ut i avloppet.
Eftersom det använda tvättvattnet redan är uppvärmt sparas även energi eftersom det inte behöver värmas upp lika mycket  inför nästa tvätt.
Även Stena Fastigheter har valt att testa den nya tekniken som är installerad i en tvättstuga i området Pennygången i Högsbo. Där ska testerna pågå till april i år.

Ständig jakt efter bättre miljö
– Vi letar hela tiden efter sätt att bidra till en bättre miljö. Med Mimboxen testar vi möjligheten att minska miljöbelastningen genom att ta bort mikroplaster som annars följer med tvättvattnet. Vi minskar också kraftigt vår vattenförbrukning och energiförbrukning, säger Stenas fastighetschef Per Lindahl i en intervju i Fastighetstidningen.
Också Lundbergs Fastigheter prövar den nya tekniken i den gemensamma tvättstugan i fastigheten Stampen där det finns 75 lägenheter. Även här ska testerna ske under en begränsad tidsperiod innan försöken utvärderas.
Företaget Mimbly erhöll nyligen ett bidrag  på 19 miljoner kronor från European Innovation Council för att kunna kommersialisera produktionen av Mimboxen.

Falsk marin föda
Mikroplaster är ett samlingsnamn för plastpartiklar upp till 5 millimeters storlek. De anses utgöra ett allvarligt problem i marina miljöer eftersom vattenlevande organismer och djur misstar mikroplasterna för föda. Mikroplaster sägs kunna orsaka bland annat försämrad tillväxt och fortplantningsförmåga.
Det finns en rad utsläppskällor av mikroplast, bland annat tvätt av syntetiska textilier, slitage av bildäck, båtbottenfärger och konstgräsplaner.

Föregående

Grumlig gräns för mediestöd

Nästa

Enkel och god paprikagratäng