Nej, det blir inget ytterligare kommunalt bidrag till Emigranternas hus vid Packhusplatsen i Göteborg. Det beslutade kulturnämndens majoritet vid torsdagens sammanträde. Därmed fick museet den avgörande knuffen ut över stupet.

Pengarna räcker inte för fortsatt verksamhet och redan i dag fredag 12/2 2021 börjar ideellt arbetande föreståndaren Roger Bodin montera ned och packa ihop museets samlingar.
– Ja, det var väl ett ganska väntat beslut så jag är mentalt förberedd, säger Roger Bodin när Spanaren ber om en kommentar. Men oberörd är han inte, det hörs på rösten
Det kan man förstå. Det är många års hängivet arbete kring en viktig epok i Göteborgs 400-åriga historia som nu avslutas av brist på intresse och pengar.

Roger Bodin eftertänksam efter nej till extra bidrag
Roger Bodin var förberedd på beslutet. Men han är långt ifrån oberörd.
Bild: Erik Lindahl.

Vad händer nu?
Och vad händer nu med samlingarna? Hamnar de på gatan i vinterkylan? Har Roger Bodin några idéer eller har han möjligen fått några förslag från kultursektorn?
– Inga alls. Ingen har hörts av. Så nu packar jag ihop det värdefullaste i samlingarna och hyr ett lämpligt lagringsutrymme där materialet inte tar skada. Men en del kommer jag att behöva sortera bort och lägga ut till försäljning… på Blocket, svarar Roger Bodin.
Han berättar också att flera föredrag men även annat har filmats och nu sparas i digital form för eventuella behov i framtiden.

Avslag på två yrkanden
Det var Demokraterna som genom ledamöterna Irene Sjöberg-Lundin och Lillemor Williamsson vid sista sammanträdet i kulturnämnden förra året i ett yrkande begärde att Emigranternas hus skulle få ett extra anslag på 300 000 kronor för 2021.
Yrkandet bordlades och kom därmed upp vid årets första sammanträde. Då visade det sig att Miljöpartiet hade lagt ett liknande yrkande, vilket Demokraternas ledamöter ställde sig bakom om deras eget yrkande skulle avslås.
Men båda yrkandena avslogs av kulturnämndens majoritet, som utan diskussion ställde sig bakom avslagsyrkandet från Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna.
I det kortfattade avslagsyrkandet står det bland annat:

Roger Bodin porträtt
– Jag packar ihop och hyr ett lagringsutrymme så att materialet inte tar skada, säger Roger Bodin.
Bild: Erik Lindahl.

Ansökningarna bedöms efter ett antal kriterier av en utsedd referensgrupp. Därefter fattar nämnden sitt beslut. Kulturnämnden ska behandla inkomna ansökningar i enlighet med ovan. Samtliga kulturutövare ska känna sig trygga med att det är en öppen och likvärdig process och att ingen särbehandlas ”

Viktig verksamhet”
– Vi är jättebesvikna! Det är verkligen beklagligt att Emigranternas hus inte fick det här extra anslaget och kan fortsätta sin viktiga verksamhet, kommenterar Irene Sjöberg-Lundin när Spanaren kontaktar henne. Hon fortsätter:
– Speciellt i dag är det viktigt att belysa och visa upp Göteborgs historia som utvandrarstad. Då reste stora skaror människor till Nordamerika via Göteborg för att söka sig en bättre framtid. I dag är det många som kommer till stan med liknande förhoppningar. Det finns många beröringspunkter när Göteborg har blivit en invandrarstad i stället.

Föregående

GWO blåstes på bidrag men blåser vidare ändå

Nästa

Axel Darvik (L) rensar ut