De är billigare att bygga, och byggtiden är kortare vilket i slutändan leder till lägre hyror. Det visar en utvärdering av de så kallade Kombohusen som Sveriges allmännytta låtit genomföra.
Kombohusen gjorde sitt intåg på svensk bostadsmarknad redan för tio år sedan. Intiativtagare var dåvarande Sabo, numera omdöpt till Sveriges allmännytta.
Kombohusen är industriellt tillverkade, klara för montering  och nyckelfärdiga och är redan färdigupphandlade. Målet med satsningen var att pressa de höga byggkostnaderna, förenkla upphandlingen och få fler entreprenörer att vilja bygga med industriella processer.
Nu har Sveriges allmännytta med hjälp av konsultföretaget Tyréns låtit analysera och bearbeta byggstatistik från SCB, Statistiska Centralbyrån. Statistiken bygger på genomsnittliga byggpriser från allmännyttiga och privatvärdar mellan år 2013 och 2019.

20 procent billigare
Resultatet visar att Kombihusen i snitt är 20 procent billigare att bygga än annat allmännyttigt byggande. Störst är prisskillnaden i större, ofta storstadsnära kommuner, där byggpriserna generellt är högre medan skillnaden är lägre i mindre städer och landsbygdskommuner.
Det som sänker priset mest är dels den gemensamma upphandlingen, dels den industriella byggprocessen. Det motsvarar i genomsnitt  6 000 kronor i sänkt kvadratmeterhyra.

Därför högre byggpriser
Ett något paradoxalt resultat är att allmännyttan i genomsnitt har tio procent högre byggpriser än privata värdar. Enligt Sveriges allmännytta beror det främst på att allmännyttiga bolag måste följa LOU, lagen om offentlig upphandling.
Det gäller dock inte när allmännyttan bygger Kombohus – då blir kostnaderna lägre än hos de privata värdarna.
Utvärderingen visar också att byggtiden är fem månader kortare än vid konventionellt allmännyttigt byggande och tre månader kortare än privat byggande.

Lägst i stora städer
I förlängningen leder byggandet av Kombohus till lägre hyror. I stora städer ligger hyrorna i snitt 13 procent lägre hyra och i mindre städer ungefär 6 procent.
– Resultatet visar att Kombohus sänker byggpriserna i alla kommuner där de byggts och därmed även möjliggjort lägre hyresnivåer i nyproduktion,säger Sofia Heintz, expert på fastighetsutveckling hos Sveriges allmännytta.

Föregående

Spanaren önskar God Jul

Nästa

Filmen om Greta värd att se