Tjörnborna betalar mest i kommunala taxor och avgifter i Göteborgsregionen. Det framgår av slutrapporten från årets Nils Holgerssonundersökning.

I slutrapporten summeras den totala kostnaden för uppvärmning, el, vatten/avlopp och sophämtning i landets kommuner. Precis som tidigare år visar det sig att skillnaderna varierar stort över landet.

I Storgöteborg är Tjörn dyrast. Här är totalkostnaden 2 287 kronor per månad. Det kan jämföras med Göteborg där kostnaden är 1 710 kronor/månad. Skillnaden är alltså nästan 580 kronor. På ett år innebär det nästan 7 000 kronor till Tjörns nackdel.

Olika förklaringar 

– Det kan delvis bero på att det är dyrare att leverera vissa tjänster beroende på kommunernas storlek och geografiska skillnader men det är inte hela förklaringen. Det finns såväl mindre som större kommuner som har låga respektive höga avgifter runt om i landet, konstaterar Jenny Juthstrand, analytiker hos Hyresgästföreningen i Västsverige.

Flera av regionens kommuner redovisar sjunkande priser jämfört med förra året. Det beror helt på att elpriserna sjunkit.

– Det är positivt för konsumenterna att de totala kostnaderna minskar. Men det är olyckligt att det fortfarande skiljer sig så mycket åt mellan kommunerna, säger Jenny Juthstrand.

Ökar mer än KPI

Rapporten kan också konstatera att priserna för fjärrvärme, vatten/avlopp samt avfall har ökat betydligt mer än konsumentprisindex, KPI. I Storgöteborg har fjärrvärmen ökat med i snitt 2,1 procent, vatten/avlopp med 5,5 procent och även avfallspriserna ökar kraftigt med 9 procent.

Totalkostnad i Storgöteborg kronor per månad:

Göteborg 1 710

Stenungsund 1 751

Mölndal 1 751

Partille 1 823

Varberg 1 913

Ale 1 916

Lerum 2 007

Kungsbacka 2 013

Härryda 2 086

Orust 2 149

Öckerö 2 228

Tjörn 2 287

Orust, Öckerö och Tjörn saknar fjärrvärme. För att räkna ut värmekostnaden i dessa kommuner används i stället medelvärdet för alla kommuners fjärrvärmekostnad.

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN:

Genomförs årligen. Ett flerbostadshus med 15 lägenheter ”förflyttas” genom landets samtliga kommuner där taxor och avgifter jämförs.

I Nils Holgerssongruppen ingår Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen samt Sveriges Allmännytta.

Statistiken i årets rapport är hämtad från Svenskt Vatten, Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige samt genom egna beräkningar.

Föregående

Andra Långgatan skruvar ner

Nästa

Än kan det bli en linbana