Vill kommunen rädda Emigranternas Hus? Ingen som vet. Detta trots den lika överraskande som generösa donationen på 300 000 kronor från två privatpersoner Spanaren kunde berätta om häromdagen.

Måndagens digitala sammanträde mellan kulturförvaltningen och museets chef Roger Bodin bringade ingen klarhet i frågan.
– Kulturförvaltningen har efter beslut i fullmäktige fått 546 miljoner i anslag för detta år. Den dryga halvmiljarden förväntades räcka till allt. I beslutet angavs ingenting om hur pengarna skulle användas eller fördelas mellan olika institutioner och verksamheter. Då kan jag inte fatta att man vill fortsätta halvera det blygsamma anslaget till en så viktig kulturell och historisk verksamhet som vår, kommenterar Roger Bodin för Spanaren.

Avveckling hotar
Får Emigranternas Hus sänkt anslag även för 2021, vilket aviserats sedan länge, måste stiftelsen bakom museet fullfölja sitt beslut att avveckla verksamheten vid årsskiftet.
Minskas anslaget igen kommer pengarna inte att räcka helt enkelt. Det stämmer, har Roger Bodin bekräftat tidigare, trots att Higab gått stiftelsen till mötes och avstått från att höja hyran.
Då spelar inte heller den fina donationen någon roll. Den är villkorad så till vida att kommunen måste satsa resterande 375 000 kronor eftersom enbart donationen inte löser museets ekonomiska trångmål.

Inget svar
– Jag frågade flera gånger under måndagens möte hur sannolikt det är att kommunen ändrar sig. Men jag fick inget svar, säger Roger Bodin och fortsätter:
– Jag frågade också hur principerna för fördelningen av verksamhetsanslag ser ut. Då fick jag veta att kulturförvaltningen numera hellre prioriterar ny, tillkommande verksamhet än gammal. Det låter helt obegripligt i mina öron och det är något som personalen har hittat på själv.
En av donatorerna, Sten Åke Svensson, har begärt att få träffa kulturnämndens ordförande, Ann Catrine Fogelgren (L), och de skall mötas under tisdagen.

Nykomponerat musikepos
I väntan på ett eventuellt annat besked om museets framtid och parallellt med de nödvändiga åtgärderna för en stängning av huset pågår sedan en tid tillbaka färdigställandet av ett musikepos om ett 100 år gammalt utvandraröde med titeln ”Drömmen om ett bättre liv”.
Uruppförandet skall ske nästa år i Göteborgs systerstad sedan 1987, Chicago. Musiken har komponerats av gruppen Wave Makers och librettot har skrivits av… just det: Roger Bodin!

Föregående

Emigranternas hus kan räddas

Nästa

Tjörn har det dyraste vattnet