Vind och el är de tydliga trenderna för framdrivning av fartyg för minskad negativ klimatpåverkan. Här har Chalmers Stiftelses bolag SSPA en strategisk nyckelroll och deltar i utvecklingen av projekt som kan bli avgörande för framtida miljövänligare fartygstransporter.

Riggen på wPCC-projektets seglande transportfartyg blir över 100 meter hög.
Bild: Mannerfelt Design Team

– Det är ingen tvekan om att det händer mycket inom sjöfarten, främst inom teknik och utveckling, säger till Spanaren Christian Finnsgård, forskningschef på SSPA i Göteborg.
Ibland är det enskilda personer, familjer, som är drivkraften bakom utvecklingen. Det är Soya Groups ägarfamilj Wallenius Kleberg respektive Kleberg, som bl.a. i Wallenius Marine driver utvecklingen av segeldrivna fartyg med projektet wPCC.
– Här är det viljan att hitta bästa miljövänliga alternativ, som är familjens drivkraft, anser Christian Finnsgård.

Vendela Santén
-Det finns ett stort intresse för projektet i hela industrin, säger Vendela Santén.

– För det projektet finns ett stort intresse i hela shippingindustrin, berättade  Vendela Santén, Senior Researcher & Project Manager på SSAP på Wallenius Marines presskonferens om projektet. En seglande modell av wPCC-fartyget ska inom kort sättas i vattnet för prov med segel.

 

Kommersiell hållbarhet
Det andra stora spåret är eldrift. Det provas och utvecklas av bland andra av Stena, som har  familjen Olsson som ägare.

Stena Elektra Batteridriven färja
Modell av Stena Elektra, designad för trafik på linjen Göteborg-Fredrikshavn.

– Ett tydligt villkor är att de aktuella projekten måste medföra att de blir kommersiellt gångbara, förklarar Christian Finnsgård.
Frågan om hur man ska reducera utsläppen saknar för närvarande ett tydligt svar. För att kunna reducera de klimatpåverkande utsläppen med 50 procent till 2050 så måste troligen ett antal kombinationer av åtgärder genomföras, som nya bränslen, ny framdrivningsmetod, olika konstruktionsmaterial, förbättrade metoder och så vidare.

 

Mer än 80 år av minskat motstånd

Christian Finnsgård, SSPA
– Vi arbetar med samma saker som vi gjort sedan 1939, säger Christian Finnsgård.

– Vi arbetar med samma saker som vi gjort sedan starten 1939 nämligen att hjälpa fartygskonstruktörer att utveckla design hos farkoster för minskat motstånd i sjön och uppnå en reducerad bränsleförbrukning, förklarar Christian Finnsgård.
Det finns FoU-kompetens kvar i landet från storvarven. Han nämner som exempel norska Kongsberg i Kristinehamn, Alfa Laval, ABB, Saab och Kockums. Här finns ett stort svenskt kluster, där SSPA är en aktör. Därutöver samarbetar SSPA, Chalmers och KTH i olika projekt.- Den höga kompetensnivån på SSPA gör oss attraktiva på arbetsmarknaden, hävdar forskningschefen. Forskningsavdelningens 18 medarbetare kommer från elva länder. Och på SSPA som helhet med cirka 100 medarbetare finns ett 20-tal nationaliteter representerade.

 

Få globala konkurrenter
Frågan är hur bråttom det är att utveckla nya energikällor för att spara miljön. 
– Det är jättesvårt att svara på! Vårt ansvar är ju att presentera lösningar för våra uppdragsgivare, säger Christian Finnsgård. 
SSPA har tre stora konkurrenter i världen, fler är de inte. Dessa är
• OceanSites i Norge.
• HSVA, Hamburg Ship Model Basin, I Tyskland.
• Marin, Maritime Research Institute i Nederländerna. Marin är störst av dem alla, cirka fyra gånger så stort som SSPA.
Samtliga uppbär statsstöd till skillnad från SSPA.

 

Fyra ledande projekt
Exempel på projekt där SSPA är involverat:
• Utformning av fartygsmodeller för Wallenius Marines projekt wPCC (wind Powered Car Carrier).
• Svenska Marinen, till exempel u-båtsspaningsutrustning.
• Utprovning av fartygsmodeller för norska konsultbolaget Ulstein, för utvecklingen av Lindblad Expeditions fartyg för äventyrskryssningar.
• Teknisk utveckling för Wallenius SOL (Svenska Orientlinjen) för rederiets nya RoRofartyg.

Föregående

Bluesmöte 3

Nästa

Därför ger ambassaden inte asyl