Sedan Boplats Göteborg omvandlades från marknadsplats till bostadsförmedling förra året är det färre privata hyresvärdar i Göteborg som använder sig av sajten för att annonsera sina lediga lägenheter. I stället väljer många den privata sajten HomeQ, där det inte finns något krav på att det är kötid som avgör vem som får ett hyreskontrakt.

– Det har skett en drastisk minskning av antalet privata värdar och för de bostadssökande innebär det att det numera finns färre privata lägenheter att söka, konstaterar Boplats vd Maria Meyer-Martins,

De privata lämnar

Av Boplats verksamhetsplan för år 2020 framgår hur många privatvärdar som övergett sajten sedan 2017. Siffrorna avser inte hela året utan gäller perioden 1 september till 30 november respektive år.

Under den perioden 2017 utnyttjade 47 privatvärdar Boplats och det fanns 663 lägenheter att söka. Året därpå var antalet privatvärdar något färre, 43 stycken, men i gengäld 793 lägenheter.

Det stora tappet kom under hösten förra året. Då var antalet privatvärdar nere i 13 stycken och antalet lägenheter endast 175 stycken.

Inte förvånad

Maria Meyer-Martins är inte förvånad över den utvecklingen. För redan när planerna på att förändra Boplats blev kända aviserade privatvärdarnas organisation Fastighetsägarna GFR att de avsåg att lämna. Motiven för att göra det varierar men en återkommande invändning var att man inte vill att det är kötiden som ska vara avgörande.

Fastighetsägarna anser nämligen att kötid är ett alldeles för trubbigt och fyrkantigt urvalsinstrument som inte tar hänsyn till de sökandes behov och som missgynnar nyinflyttade göteborgare som av naturliga skäl inte lyckas samla tillräckligt många ködagar för att komma ifråga för en lägenhet.

Men att det i slutändan är antalet ködagar som avgör hos Boplats innebär inte att hyresvärdar inte kan ställa krav på sina blivande hyresgäster. Uppfyller inte den sökande kraven spelar kötiden ingen som helst roll. Du har ändå ingen chans att få lägenheten.

Medan allmännyttan sedan några år tillbaka har tagit bort inkomstkraven och har en tämligen generös inställning till betalningsanmärkningar kan privata värdar ställa betydligt tuffare och mer långtgående krav.

Just nu annonserar till exempel en privatvärd ut nyproducerade lägenheter i Munkebäck på Boplats. För att komma ifråga för en trea ska den sökande bland annat ha en årsinkomst på minst 500 000 kronor, ingen i hushållet ska röka, inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden accepteras och det är obligatoriskt att teckna en hemförsäkring.

Använder också kösystem

Även den privata sajten HomeQ använder sig av ett kösystem. För varje dygn den sökande är registrerad på sajten utgår ett köpoäng. Men det är inget värdarna behöver ta hänsyn till när de avgör vem som ska få ett kontrakt. Enligt HomeQ är det ungefär hälften av hyresvärdarna som tittar på köpoängen, andra hälften gör det inte.

Några planer på en charmoffensiv för att locka tillbaka privatvärdar till Boplats har bolaget inte.

– Det vi fokuserar på är i stället att ge de värdar vi samarbetar med en så bra service som möjligt så att de väljer att fortsätta använda Boplats, säger Maria Meyer-Martins.

 
Föregående

Vindkraftverk - av trä

Nästa

Sahlgrenska näst bäst i Sverige