I snart tio månader har Metros övergivna tidningsställ stått som sanitära olägenheter på Göteborgs gator och torg och retat gallfeber på politiker, tjänstemän och vanliga medborgare.

Men nu ska de äntligen plockas bort.

– Vi räknar med att det kan ta fyra veckor, säger Håkan Johansson, planeringsledare på trafikkontoret.

I slutet av mars 2019 ställde Metro in betalningarna och gratistidningen försvann från tusentals tidningsställ runt om i landet.

Det dröjde inte länge innan ställen förvandlades till skräpbehållare vilket knappast bidragit till försköna stadsbilden.

Varför töms de inte, undrade många.

Varför tar inte kommunen hand om skräpet?

Därför att det inte ingick i renhållarnas uppdrag. De varken fick, kunde eller vågade.

Metros ansvar

Mellan Göteborg och Metro fanns ett avtal om upplåtelse av vissa platser där ställen skulle placeras. All hantering var Metros ansvar.

När kontraktet tecknades var det förstås ingen som kunde ana vad som skulle hända 20 år senare, att medieföretaget skulle hamna på ruinens brant.

Men avtalet löpte vidare fast tidningarna uteblev och därmed var kommunen maktlös.

Skräpet som samlades i de bruna plåtlådorna med sidor av plexiglas kunde mycket väl dra till sig ohyra av olika slag. Vem skulle vilja sticka ner handen och riskera ett bett av en ilsken råtta?

Förra sommaren kom en ny aktör in bilden. Medieföretaget Made in Båstad AB som också är i gratistidningsbranschen lade ett bud på 2 300 av Metroställen och har sedan dess hämtat ett stort antal i bland annat Stockholm, Malmö och Helsingborg.

Var finns ställen?

I Göteborg har det varit krångligare. Bland annat för att det rått oklarheter om antalet ställ och deras placering.

– Det visade sig att de listor vi fått från Metro inte stämmer överens med de ställ som står uppställda i kommunen, förklarar Joakim Ormsmarck, styrelseledamot i Made in Båstad, och fortsätter:

– Det rör sig om avsevärt många fler än vad vi åtagit oss vilket inneburit att vi inte kunnat genomföra arbetet, vi kan inte hämta ställ som vi inte vet att vi har tillåtelse att hämta. Det kan bara Metro göra, alternativt kommunen som ägare av marken. Vi har hämtat runt 50 ställ i Göteborg, huvudsakligen kring Centralstationen, Nils Ericsson-terminalen, Brunnsparken samt på Volvos område på Hisingen innan beslut togs att avbryta.

Vid årsskiftet upphörde avtalet mellan Göteborg och Metro. I och med det fanns en möjlighet för trafikkontoret att agera.

– Metro har fått en frist till 15 januari att göra något åt saken. Sker inte det kommer vi att plocka bort ställen, säger Håkan Johansson som verkar hjärtligt trött på alltsammans.

Skräp hamnar utanför

Dels alla frågor och kommentarer från allmänheten, dels att skräp har en egenskap att dra till sig mer skräp som gärna hamnar utanför de före detta tidningsställen.

Det som handlar vid sidan om har kommunen skyldighet att ta hand om, vilket inneburit en kostnad som inte är budgeterad.

Det finns heller inga kommunala anslag för nedmonteringen av flera hundra övergivna, illa medfarna och skitiga behållare. Håkan Johansson ser dem inte som annat än skrot som ska forslas till ställen där skrot hör hemma.

Joakim Ormsmarck har en helt annan idé:

– Vår tanke med köpet av ställen är att de ska återvinnas i sin nuvarande form. Vi säljer dem vidare. Det finns runt 300 lokala gratistidningar runt om i landet som behöver ställ. Vi kände att det var vansinne att bara skrota drygt 170 ton tidningsställ när det fortfarande finns användning för dem.

Föregående

Legendarens nya satsning – egen öl

Nästa

Förhandlingar om hyror i Kungälv avbröts