I höst omvandlas Boplats Göteborg från marknadsplats till kommunal bostadsförmedling. Det innebär att köavgiften fördubblas från dagens 100 till 200 kronor per år. Samtidigt lär det bli färre lägenheter att söka eftersom många privatvärdar aviserat att de kommer att lämna Boplats.

Boplats har ändå sedan starten 1994 fungerat som en marknadsplats där såväl kommunala som privata värdar kunnat annonsera ut sina lediga lägenheter. Värdarna har själva valt hyresgäster och även skött uthyrningen på egen hand.

Men nu blåser förändringens vindar. Stadens politiker vill omvandla Boplats till en kommunal bostadsförmedling enligt samma modell som redan finns i Stockholm och Malmö. Det innebär att den tidigare ägarmodellen där Göteborgs Stad ägde 40 procent, de privata hyresvärdarnas organisation Fastighetsägarna GFR 30 procent och de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen 10 procent vardera skrotas. I stället är Göteborgs Stad numera ensam ägare av Boplats.

Mer personal, inga bidrag

Beslutet innebär också att Boplats i framtiden enbart ska finansieras av köavgifter och att inga kommunala bidrag utgår.

För Boplats innebär omvandlingen att det behövs mer personal för att klara själva förmedlingsuppdraget. Därför finns ett beslut från Boplats styrelse att höja dagens köavgift från 100 kronor till 200 kronor per år. Men innan det kan bli verklighet behöver även kommunfullmäktige fatta ett motsvarande beslut.

– Vår förhoppning är att det blir ett beslut i kommunfullmäktige 23 maj, säger Boplats vd Maria Meyer Martins. Den högre avgiften är tänkt att införas den 1 juli så blir det inte beslut nu i maj kommer vi att gå back.

Helt riskfritt är det dock inte att höja den årliga avgiften. När den nuvarande köavgiften infördes 2014 “försvann” en tredjedel av de aktivt sökande ur kön.

– Men jag tror inte vi kommer att få se samma tapp den här gången, säger Maria Meyer Martins. Det är ju ändå inte en jättestor höjning även om det säkert kan vara kännbart för vissa. Egentligen har vi inte råd att tappa någon så det viktigaste för att det inte ska ske är att vi har gott om lägenheter att erbjuda.

Men om det blir så återstår att se. Ett villkor för att använda Boplats är nämligen att lägenheterna förmedlas efter kötid när övriga villkor som hyresvärden ställt upp är uppfyllda.

Privata värdar lämnar

Men att förmedla efter kötid stöter på patrull hos de privata hyresvärdarna. Många av dem vill fortsätta att välja hyresgäster utifrån andra kriterier och har därför aviserat att de kommer att lämna Boplats när de nya reglerna blir verklighet i höst. I stället väljer många att använda den konkurrerande sajten HomeQ där inga sådana krav ställs på värdarna.

– Det blir som ett lotteri där det inte finns någon transparens och där de bostadssökande inte vet hur lägenheterna förmedlas, säger Maria Meyer Martins som tycker det är mycket olyckligt för de bostadssökande att bostadsmarknaden splittras och där det inte går att se hela utbudet på ett och samma ställe.

– Vi vet att det finns ett starkt önskemål från de bostadssökande att veta hur lång tid det tar att få en lägenhet och vilken plats de själva har i kön. Därför är det viktigt att vi har ett rättvist och transparent system och det tycker jag talar starkt för Boplats, säger Maria Meyer Martins som hoppas att de privata värdarna ändå vill testa den nya och utökade service som bostadsförmedlingen kommer att erbjuda och som sparar tid, pengar och arbete åt hyresvärdarna.

Nästa år fortsätter utvecklingen av Boplats. Då tar förmedlingen över hanteringen av allmännyttans interna omflyttningsköer. Då blir det också möjligt för allmännyttans hyresgäster att söka ny lägenhet inte bara hos det “egna” bolaget utan hos vilket som helst av de andra.

– Men den förändringen kommer först när vi har fått den externa förmedlingen att fungera som den ska.

FAKTA BOPLATS I SIFFROR 2018

Antal registrerade bostadssökande 31 december: 239 756

Antal personliga besök i Boplats lokaler: 11 965

Antal telefonsamtal: 18 887

Antal annonserade lägenheter 7 255

Andel lägenheter från privata värdar: 45 procent

Genomsnittlig registreringstid för kontrakt: 1 968

Genomsnittligt antal ansökningar per lägenhet: 1 117

Källa: Boplats Göteborgs årsredovisning 2018

Föregående

Därför firar vi vårens ankomst på Valborg

Nästa

Idag fyller Spanaren fem år= 260 veckor