För Göteborgs Friidrottsförbund räcker det med ett lågt ”Det är inte slut än”. Följden blev avstängning från Friidrottens Hus, en av arbetsplatserna, på obestämd tid.

Curt-Roland Ljung var den som viskade. Han är en välmeriterad tränare sedan mera än 35 år, inte minst engagerad i invandrarungdomar. Många av dessa har i sociala medier öppet uttryckt sin tacksamhet över ”Curres” engagemang även utanför idrotten. Han är uppenbarligen en sann humanist.

Suldan Hassan, en ny och ung svensk löpartalang som redan varit nominerad i svenska landslaget flera gånger, är en av dem som har Curt-Roland Ljung att tacka för sin karriär.

Låter det konstigt? Det är det också.

Bakgrunden är en kontrovers med först Bo Edsberger, anställd chef för både Göteborgsvarvet och Göteborgs Friidrottsförbund. Ljung har kritiserat att denne sitter på båda stolarna, men inte fått gehör. Att GP skrev om kritiken mot Edsberger, framförd av många före detta anställda som sett sig tvungna att sluta på grund av dålig arbetsmiljö, har knappast gjort situationen enklare.

Friidrottsförbundets ordförande Goran Delic, vald i våras då även Ljung kom in i styrelsen, har tagit ställning för Edsberger.

Tolkades som hot

Efter ett möte i oktober, på väg ut ur lokalen, fällde Ljung orden som sedan tolkades som ett hot. Ett extra styrelsemöte kallades omedelbart samman och där beslutades att Curt-Roland Ljung inte längre skulle ha tillträde till förbundets anläggningar, inklusive Friidrottens Hus, där han vistats praktiskt taget dagligen sedan invigningen för drygt 30 år sedan.

Avstängningen gäller på obestämd tid. Den ende som tidigare utestängts från hallen under de 30 åren är en australisk idrottare som varit dopad.

– Vi har möte 3 december och då ska vi ta upp frågan om avstängningens längd, säger Goran Delic till Spanaren. Då hoppas vi också ha detaljer om det andra fallet.

Till anklagelsen om hot kan nämligen läggas att Ljung ska ha agerat kränkande mot en annan anställd utan att den saken närmare verifierats.

Hur har de tänkt?

Avstängningen har inneburit att tränaren inte kunnat ta hand om sitt unga löpargäng inne i hallen. Visserligen handlar det mesta av träningen om just löpning utomhus, medan stretching, samlingar och annat sker inne i huset. Hur har förbundet tänkt där? Ska ungdomarna lämnas vind för våg?

– Då Curt-Roland tillhör Utby så ligger det i första hand på klubben att lösa detta men självklart kan vi sätta oss med ansvariga och diskutera saken, säger Goran Delic.

Utby IK/Ullevi friidrott är alltså klubben där Ljung arbetat som kanslist i många år, parallellt med den ideella tränarinsatsen. Goran Delic är inte nöjd med hur klubben agerat eller reagerat.

– Visserligen har man vidtagit vissa åtgärder men man har inte tagit till sig GFIF styrelsens kritik på tillräckligt allvar, säger han om kontakterna som tagits.

Att tränaren blev portförbjuden innebar bland annat att han inte kunde göra sedvanliga insatser i samband med klubbens två dagar långa masstävling Adventsspelen 17-18 november. Då tog han istället jobbet som parkeringsvakt utanför arenan.

– Curt-Roland Ljung är inget offer även om han framställer sig så, tycker förbundsordföranden

Ljung har nu anmält Edsberger och Delic till Svenska Friidrottsförbundet för trakasserier, mobbing och kränkning. SFIF har ärendet på sitt bord, men har ännu inte fattat något beslut.

Ljung föreslår också att SFIF tillsätter en oberoende utredning.

Föregående

Grävskoporna igång vid Korsvägen – vad händer nu?

Nästa

Kommunernas enorma pensionsskuld hot mot välfärden