I FREDAGS (26 oktober) genomfördes i Irland en folkomröstning där man röstade om den blasfemilag som antagits 2009 skulle vara kvar eller förkastas. Det irländska folket röstade med stor majoritet (64%) för att lagen skulle förkastas.

I Sverige togs blasfemilagen bort 1949 och ersattes med en lag om trosfrid och kom då att omfatta andra religioner än den kristna (framför allt judendomen). Lagen upphävdes helt 1970 med motiveringen att det räckte med lagen om hets mot folkgrupp.

Det mest kända blasfemimålet i Sverige var mot August Strindberg 1884 för vad han skrev i Giftas. Där jämställde han nattvarden med vardaglig måltid. ”Det oförskämda bedrägeriet som spelades med Högstedts Piccadon a 65 öre kannan och Lettströms majsoblater a 1 kr. skålp. vilka av prästen utgåvos för att vara den för över 1800 år sedan avrättade folkuppviglaren Jesus av Nasarets kött och blod…”.

Strindberg frikändes.

BLASFEMI INNEBÄR att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt. I första hand brukar det handla om att uttrycka sig nedvärderande om någon religions gud men kan också vara att uttrycka förakt för religionens företrädare som präster, profeter eller helgon.

Men i lagtext brukar man enbart ange den högste guden, däremot inte präster och profeter.

År 2011 dömdes en kvinna i Österrike för blasfemi. Hon hade talat om profeten Mohammed och påpekat att han gift sig med Aisha och äktenskapet hade fullbordats när hon var 9 år.

– Muhammed var därmed en pedofil.

Hon dömdes till böter, överklagade till högre instans, då hon menade att domen kränkte hennes yttrandefrihet. Österrike har en blasfemilag. Hon klagade till ECHR (European Court of Human Rights) vilken är den domstol i EU som har hand om kränkningar av de mänskliga rättigheterna som finns i Europakonventionen.

Att inte ECHR ansåg att kvinnan kränkts då ju Österrike har en blasfemilag är kanske inte så konstigt men en del av motiveringen är det. ECHR anser att den österrikiska domen är rimlig, då hennes yttrande kan röra upp känslor och ilska hos muslimer.

Domstolen anser att den religiöses rätt att inte bli kränkt, väger tyngre än den andres rätt till åsikts- och yttrandefrihet. Två mänskliga rättigheter står mot varandra och religionen slår yttrandefriheten.

DETTA ÄR ALLVARLIGT och vi kommer osökt att tänka på Salman Rushdies Satansverser, Charlie Hebdo, de danska muhammedteckningarna och Wilks Muhammed som rondellhund. Är den ilska som uppväcktes hos religiösa fanatiker av Charlie Hebdo försvarbar med tanke på vad som inträffade? Vilka signaler skickas av domen, och tänker sig den europeiska domstolen att de länder som inte har blasfemilag bör införa en dylik?

Sverige behöver inte för närvarande införa någon sådan lag, men det är uppenbart vad ECHR anser.

Föregående

Idrottsmuseet riskerar nedläggning

Nästa

Frågan om religionsfrihet splittrar Göteborgspolitiker