Politikerna i kommunstyrelsen har, som vi andra, föreställningar om hur verkligheten ser ut.

Som att det finns en ”organiserad brottslighet” på hyresmarknaden i Göteborg.

På den grunden gavs stadsledningskontoret i uppdrag att utreda och komma med förslag om vad som kan göras mot denna form av  organiserad brottslighet.

”I kontakt med bland andra företrädare för Framtiden, Fastighetsägarna, Störningsjouren, Polisen, Hyresgästföreningen och Social resurs är deras samlade bedömning att organiserad brottslighet . . .  inte förekommer på hyresmarknaden i Göteborg”, skriver nu stadsledningskontoret i ett tjänsteutlåtande.

Det är alltså inte alltid som man tror.

Därmed inte sagt att det inte förekommer fusk och fejk och fiffel av olika slag på hyresmarknaden  – liksom inom alla (?) andra områden.

(Grundorsaken, i det här fallet, är förstås bostadsbristen. Något ingen anser sig ha ansvar för.)

Utredarna konstaterar att de inte ”kunnat påvisa att det finns en direkt koppling till organiserad brottslighet på hyresmarknaden i Göteborg”, vilket ju låter lugnande.

”Det är inte heller brottsligt att vara folkbokförd på en felaktig adress eller att bo otillåtet i andra hand. Därmed kan inte själva boendet utgöra något brott eller hyresgästen bli föremål för en brottsutredning i sin egenskap som hyresgäst med ett otillåtet andrahandskontrakt”, skriver de till lättnad för alla som tvingats acceptera andrahandskontrakt på grund av bristen på bostäder.

OK, kompis, du är fattig, bostadslös och saknar de kontakter som gav Alfons Åberg en schysst bostad i Göteborg. Men du är inte förbrytare. Grattis! (Eller? Fri bostad i ett fängelse hade kanske varit ok?)

Visst kan man reagera mot att människor utan egen bostad hyr i andra hand till alltför hög hyra av personer som till exempel flyttat utomlands. Eller dött.

Sådant förekommer.

Och kommunens, och bostadsföretagens, kontroll har uppenbarligen varit undermålig. Bra att politikerna agerar!

Men vad är deras medicin?

Att se till att folk får någonstans att bo på rimliga villkor i enlighet med lagens krav om att kommunen ska ordna bostadsförsörjning?

Njae, det skulle bli  jobbigt.

Nu lutar det istället åt att sätta dit de fattiga och bostadslösa. För att få understöd från kommunen ska du kunna visa upp ett hyreskontrakt – och vid andrahandsförhyrning ett skriftligt godkännande från hyresvärden om att lägenheten får uthyras i andra hand.

Om inte? Hej då, gatan nästa!

Det är alltså inte profitörerna som ska sättas dit utan offren för kommunens bostadspolitik.

Och snart är väl inte heller gatan fri för fattigt folk som ber om hjälp.

PS

Om du undrar vad jag menade med Alfons Åbergs bostad kan du läsa mer här.

Föregående

Många och unga vinnare i GöteborgsVarvet

Nästa

Diskussion om behandlingen av Neutral Ungdom i Biskopsgården