Nästa år sätter kommunala bostadsbolaget Poseidon spaden i jorden för att börja bygga Nya Kvibergshuset i östra delen av Gamlestaden.

Det skall enligt bolagets hemsida bli ”ett spektakulärt hus med 226 lägenheter” i ett terrasserat hus som varierar i höjd mellan fem och 16 våningar.

Det sticker naturligtvis i ögonen på de hyresgäster som bor i grannhuset, gamla Kvibergshuset, som får bo kvar i sina uselt underhållna bostäder från 1959-60.

”Vi vet ingenting i nuläget

– Nej, det blir självklart inte roligt att se det nya huset växa fram samtidigt som Poseidon valt att skjuta upp renoveringen av det gamla huset. Om den nu blir av över huvud taget… I nuläget vet vi ingenting om när nya förhandlingar med värden kan komma till stånd. Ändå har hyresgästernas samrådsgrupp samlat in och dokumenterat allt som skulle behöva göras omgående. Och det är inte lite.

Det säger till Spanaren en hyresgäst som av begripliga skäl inte vill skylta med sitt namn. Hyresgäster som inte är nöjda med sakernas tillstånd har för övrigt blivit uppmanade av Poseidon att skaffa sig annat boende i stället för att bo kvar, vilket Spanaren skrivit om i tidigare reportage. ”Det finns andra som har det värre”, var en av kommentarerna från Poseidon, som ingår i allmännyttiga fastighetskoncernen Framtiden AB.

Inget har hänt sedan 20 april

Hyresgästen Spanaren talat med igen:

– Det var inplanerat ett möte med bolagets representant 18 december men det blev ett avslutningsmöte istället eftersom bolaget bestämt sig för avsluta samtalen om gamla Kvibergshusets framtid. Egentligen har det inte hänt något sedan 20 april då samrådsgruppen hade ett möte med bolagets representanter. Vid mötet ställdes en massa frågor som vi hyresgäster inte har fått några riktiga svar på ännu, framför allt inte när det gäller planerade hyreshöjningar.

– Jag tycker generellt att det har varit en dålig behandling av hyresgästernas seriösa försök att få till stånd riktiga förhandlingar. Här har bott folk sedan huset var nytt som i över 55 års tid har betalat hyra för sitt boende. Man kan tycka att de är värda lite mer respekt men framför allt ett normalt underhåll.

Ingår i gentrifieringen

Uppförandet av det Nya Kvibergshuset ingår i den pågående och av politikerna anbefallda gentrifieringen av Gamlestaden. Det är ett begrepp, som är så pass okänt, att det ännu inte har fått inträde i Svenska Akademins ordlista.

I korthet innebär begreppet att man genom nybyggande av mer eller mindre spektakulära fastigheter skall få kapitalstarka människor att flytta till en stadsdel, som av olika skäl har blivit eftersatt eller föråldrad.

Och det är precis det som pågår nu, vet den som sett sig omkring i Gamlestaden på sista tiden. Just Poseidon är även i gång med byggande på den stora tomten längs Artillerigatans norra sida intill den bergknalle, som tidigare innehöll skyddsrum.

Utöver nya bostäder planeras även för ett stort köpcentrum i ombyggda lokaler i gamla SKF-huset.

– Det är oroväckande att det hela tiden skall satsas på nytt i stället för underhåll av det som redan finns, säger Spanarens uppgiftslämnare.

Poseidon har även hänvisat till att bolaget har ett krav på sig inom koncernen att bygga nytt. Det skapar så klart besvikelse och frustration bland oss i gamla Kvibergshuset.

Spännande taklösningar

Enligt Poseidons hemsida kommer nya och terrasserade Kvibergshuset bland annat att erbjuda de boende spännande taklösningar med nedsänkta balkonger! Det stora, snedställda taket skall förses med solceller.

Huset byggs i en L-form från fem till 16 våningar med garage i källarplan. Alla takterrasser eller balkonger kan om så önskas glasas in och därtill ge möjlighet till stadsodling.

Bortsett från en del enrummare har alla lägenheter ljusinflöde från två håll. I bottenplanet planeras att bland annat ge plats för verksamhetslokaler.

Bygget är beräknat att kosta cirka 500 miljoner kronor och är i bästa fall inflyttningsklart i slutet av 2019.

Föregående

Som en firmafest

Nästa

Fyra år har gått - GOTT NYTT!