Konflikten i Göteborgs Hamn är låst. Hamnarbetarförbundet kräver ett eget kollektivavtal med arbetsgivaren. Men förbundet har ingen chans att få det, förklarar en erfaren expert.

– Det är det först tecknade kollektivavtalet som tillämpas. Därför kan Hamnarbetarförbundet inte få ett eget avtal , säger Anders Lindström, tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet. Dessförinnan hade han varit ordförande i Sjöfolksförbundet och generaldirektör för Sjöfartsverket.

Transport, som har kollektivavtalet med arbetsgivarsidan, tecknade avtalet i slutet på 1800-talet. Det är svårslaget.

Hamnarbetarförbundet bildades 1972/73 genom en utbrytning ur Transport och i protest mot en organisationsförändring i Transport.

– Hamnarbetarförbundet kan teckna ett hängavtal till avtalet med Transport men då gäller identiskt lika villkor som i avtalet mellan Transport och arbetsgivarsidan, förklarar Anders Lindström.

Ett hängavtal kan således inte erbjuda andra eller bättre villkor för medlemmarna än det kollektivavtal man ansluter sig till.

– Det är prövat många gånger i arbetsdomstolen, säger Anders Lindström.

– Arbetsgivaren är skyldig att hålla sig till det slutna kollektivavtalet. Det är rättspraxis i Sverige, tillägger han.

Hängavtal ger de anslutna medlemmarna vissa möjligheter som de annars inte har. Till exempel rätten att utse skyddsombud och att arbetsgivaren måste förhandla med den part som tecknat hängavtalet.

Läs också: Alliansen går till hård attack på Hamnarbetarförbundet

Föregående

Alliansen går till hård attack på Hamnarbetarförbundet

Nästa

Säg ja till hearing om Västlänken