Higab tar över Konstepidemin.

Higab tar hand om Viktoriahuset.

Nej, det har inte hänt, men mycket talar för att det är en tidsfråga innan det händer och det väcker stark oro bland hundratals konstnärer och föreningsmänniskor. Deras åsikt är tydlig:

”Vi vill inte vara med om någon ”higabisering”.”

– Det finns risk för att hyrorna blir väldigt höga då, varnar Per Brodén.

Han är advokat och sedan två år ordförande för Konstepidemins förening med 130 fria kulturutövare som har sina arbetsplatser i de gamla sjukhusbyggnaderna.

Lars Wiberg är hans motsvarighet i Viktoriahuset vid Linnégatan. Där finns, förutom Hagabion med sina tre salonger, ett 20-tal föreningar.

– Vi vill inte ha Higab som ägare, förklarar Lars Wiberg.

Uttrycket som ofta återkommer och som starkt förknippas med Higab är ”marknadsanpassade hyror”.

Riktigt vad det står för, vilken marknad som menas, är inte alldeles klart, men alla är överens om att det på sikt kommer att bli dyrare att hyra om det kommunala bolaget Higab blir huvudman.

I dag ligger både Konstepidemin och Viktoriahuset under fastighetskontoret och alla som berörs säger sig vara nöjda med den ordningen.

Men från politiskt håll finns ett övergripande mål att samtliga kommunala byggnader där det utövas någon form av kulturell verksamhet ska stuvas in under Higabhatten.

Så vad spelar det ena eller andra för roll? I slutändan är det ju ändå Göteborgs kommun som äger hela rasket och våra folkvalda som fattar besluten.

Enligt Per Brodén handlar det om en viktig demokratifråga:

– I ett kommunalt bolag är öppenheten och insynen ytterst begränsad.

Konstepidemin är utspridd på ett antal byggnader med en sammanlagd yta på 7 500 kvadratmeter. Behovet av en omfattande renovering och upprustning är stort, det verkar de flesta överens om.

Och när detta har gjorts, vem ska stå för kalaset om inte hyresgästerna?

Läget för Viktoriahuset är ett annat menar Lars Wiberg.

– Byggnaden är i bra skick, bottenplattan har nyligen blivit åtgärdad.

Talet om marknadshyror bekymrar honom inte särskilt.

– Det har vi redan infört och det finns det papper på.

Föregående

Lurade att säga upp sig - Higab slänger ut dem utan pardon

Nästa

Sjöfartsmuseet välkomnar Higab