En färsk rapport från Trafikverket avslöjar att Västlänken inte klarar Göteborgsregionens mål för kollektivtrafiken.

Det är granskare i nätverket Stoppa Västlänken.nu som har läst rapporten och upptäckt, att det eventuella byggandet av Västlänken kolliderar med politikernas mål om en bättre kollektivtrafik i Göteborg och regionen.

Rapporten berättar också att inte ens tågen från Bohusbanan kommer att gå via tunneln. För att nå K2020, regionens plan för en utbyggd och förbättrad kollektivtrafik 2020, kräver Västtrafik tvärtom dubbelt så många avgångar mot vad som planeras.

Politikerna måste bestämma sig

− Politikerna måste faktiskt bestämma sig vad de vill. Antingen lösa kollektivtrafikens problem eller skapa ett prestigeprojekt som inte leder till det målet, säger Mats Lövgren, samordnare för nätverket Stoppa Västlänken.nu, i ett pressmeddelande på onsdagen.

Det var för ett år sedan Stoppa Västlänken.nu avslöjade att pendelresenärerna från kranskommunerna trots Västlänken inte skulle få fler avgångar att välja mellan jämfört med idag.

− Ändå fortsätter ledande politiker och marknadsföringsmaterial från både Trafikverket och Göteborgs Stad att påstå annat, kommenterar Mats Lövgren. Att ljuga för pendlarna på detta sätt är väldigt märkligt. Man kan undra varför det pågår.

Bohusbanan får inte plats

Trafikverket har nyligen presenterat den senaste prognosen över det framtida resandet, Tågtrafik i Basprognos 2040, där det beräknas hur stort resande det väntas bli i bland annat Västlänken runt år 2040, det vill säga 14 år efter en planerad invigning av en eventuell pendeltågstunnel.

Av rapporten kan man bland annat utläsa, att Bohusbanan inte kommer att trafikera tunneln. Och återigen kan konstateras att kranskommunernas pendlare inte får fler tåg att välja mellan jämfört med dagens utbud.

− Naturligtvis kommer Trafikverket att ’glömma bort’ detta när det skall räknas på samhällsnyttan. Det redan usla resultatet blir såklart ännu sämre när en hel bansträckning, Bohusbanan, plötsligt inte får plats, säger Mats Lövgren också.

Antalet avgångar måste fördubblas

Västtrafik genomförde 2010 en utredning om att möta upp mot K2020-målet, Dubbelt upp! – Lokala K2020. Den visade exempelvis att Kungsbackapendeln bör avgå med 7,5 minuters mellanrum.

För att nå K2020:s mål om att minst 40 procent skall åka kollektivt i framtiden måste antalet tågavgångar från kranskommunerna mer än fördubblas, till 33 per timme.

− Erfarenheterna visar på att ju tätare avgångar desto fler resenärer. Det kallas på akademiskt språk för ’inducerad trafikering’ och kan liknas med, att ifall ett café erbjuder mer än en slät kopp kaffe utan även cappuccino och kanelbullar så ökar den totala efterfrågan, förklarar Mats Lövgren.

Västlänken klarar 16 tåg/timme

Då kapaciteten i Västlänken, med sitt max om 16 tåg per timme, inte tillåter fler avgångar mot idag klarar inte Västlänken målet om att fler ska ta kollektivtrafiken, enligt K2020.

Västlänken kommer med andra ord i konflikt med politikernas strategibeslut för den framtida kollektivtrafiken.

− Det är allvarligt att politikerna beslutar om en sak vid ett tillfälle och sedan tar ett kontraproduktivt beslut vid nästa. Antingen får de skrota K2020 eller så måste de skippa Västlänken. Båda funkar nämligen inte samtidigt ihop, framhåller Mats Lövgren slutligen.

Föregående

Skattebetalarnas lön till Stampens vd: 177 200 kronor per månad

Nästa

Avenyn sprakade av färger